Šifra artikla: 3018

TEKAPUR PUR PENA za lepljenje STIROPORA 750 ml PIŠTOLJSKA

Kratak opis
Poliuretanski lepak za izolacione ploče Tekapur poliuretanski lepak za izolacione ploče je jednokomponentna pena koja ima izrazito nisku ekspanziju i namenjena je za pričvršćivanje izolacionih materiala pomoću montažnog pištolja. Očvršćuje pomoću vlage iz vazduha.

Dostupnost: Na stanju

Jedinica mere: kom

Cena:

1.063,00 din

Dostava je besplatna ukoliko je ukupna vrednost korpe preko 5.000,00 din.

Poliuretanski lepak za izolacione ploče
Tekapur poliuretanski lepak za izolacione ploče je jednokomponentna pena koja ima izrazito nisku ekspanziju i namenjena je za pričvršćivanje izolacionih materiala pomoću montažnog pištolja. Očvršćuje pomoću vlage iz vazduha.
Osobine
Tekapur poliuretanski lepak za izolacione ploče je jednokomponentna pena koja ima izrazito nisku ekspanziju i dobar prijem na stiropor, stirodur i kamenu vunu, ali nema prijem na polietilen, silikon i teflon. Prednosti upotrebe Tekapur poliuretanskog lepka za izolacione ploče: • jednostavna upotreba • manja potrošnja materijala • jeftinije izvoĎenje radova • ušteda na transportu i skladištenju • brzo očvršćuje, otporna je na vlagu i niske temperature • omogućuje brzo napredovanje radova • sloj poliuretanskog lepka ispod izolacione ploče pruža dodatnu toplotnu izolaciju • vodootporno je jer zbog svoje strukture absorbuje maksimalno 1% vode • nema štetnog uticaja na životnu sredinu jer ne sadrži CFC • usklađen je sa evropskom smernicom ETAG 004

Područje upotrebe
Podloge na koje se lepe izolacione ploče moraju biti čvrste, ravne i čiste. Pre nanošenja je preporučljivo navlažiti površinu vodom. Vlaženje je izuzetno važno jer u velikoj meri poboljšava prijem na površinu kao i brzinu lepljenja. Optimalna temperatura doze pri upotrebi je 20 – 25 °C. Tekapur poliuretanski lepak najpre treba naneti na ivice ploče, a zatim na površinu ploče u obliku slova W. Tačno doziranje poliuretanskog lepka omogućuje manju potrošnju. Sa jednom dozom se može pričvrstiti 8 – 12 m2 izolacije. Jednu minutu nakon nanošenja poliuretanskog lepka na izolacionu ploču, istu pričvrstimo na zid. Nakon pričvršćivanja ploče, ekspanzija poliuretanskog lepka se zaustavi. Izravnavanje izolacione ploče je moguće u narednih 10 do 15 minuta nakon pričvršćivanja na zid. Površine na kojima postoje veće neravnine je potrebno prethodno izravnati sa grubim produženim cementnim malterom. U slučaju tačkastih izbočenja na zidu, potrebno je izbušiti izolacione ploče sa unutrašnje strane tako da spoljašnja površina ostane ravna. Fuge izmeĎu ploča se mogu popuniti poliuretanskim lepkom. Već nakon 2 sata, kada poliuretanski lepak očvrsne, može se nastaviti sa mehaničkim fiksiranjem i daljom obradom izolacionih ploča. Dodatno fiksiranje izolacionih ploča ankerima zavisi od kvaliteta graĎevinske površine. U podnožju objekta, na starim fasadama, betonu kao i nenosivim podlogama, dodatno fiksiranje ankerima je obavezno. Ako prvi red ploča nema oslonac na betonskoj ploči odnosno, ako je donja ivica fasade viša, može se upotrebiti letvica U profila koju treba mehanički pričvrstiti na zid. U slučaju lepljenja izolacionih ploča u lošim vremenskim uslovima, potrebno je zaštititi skelu. Ako duva vetar, posebno je potrebno zaštititi ivice objekta. Očvrsnuti poliuretanski lepak je potrebno zaštititi od UV zraka.

Uputstvo za upotrebu
Površine moraju biti čiste, bez praha, masnoće ili drugih nečistoća. Suve i porozne površine treba navlažiti vodom. Sadržaj doze mora biti na sobnoj temperaturi. Ako je hladnija, dozu treba zagrejati u toploj vodi (max T = 40 ° C) približno 20 minuta. Pre upotrebe dozu dobro protresti sa ventilom okrenutim prema dole, zatim je zavrnuti na pištolj pomoću crnog adaptera i pritisnuti oroz (približno 2 sekunde) da se pištolj napuni poliuretanskim lepkom. Pri radu, doza mora biti uvek okrenuta naopako. Pritiskom na oroz se aktivira izlaz poliuretanskog lepka. Podesivim zavrtnjem na zadnjoj strani pištolja podesimo željeni iznos lepka. Pri zameni doze, novu dozu dobro protresemo, skinemo praznu dozu sa pištolja i stavimo novu čime sprečavamo stvrdnjavanje lepka u pištolju. Stvrdnuti lepak na mlaznici pištolja ukloniti mehanički. Kod kraćih prekida u radu, doza se može ostaviti na pištolju, ali pri tome treba zavrnuti zavrtanj pištolja. Kod dužih prekida dozu skinemo sa pištolja i očistimo ga TEKAPUR sredstvom za čišćenje. Ukoliko je u dozi ostalo još lepka, ventil treba očistiti TEKAPUR sredstvom za čišćenje. Očvršćivanje možemo ubrzati tako što lepak poprskamo sa vodom. Očvrsnuti poliuretanski lepak se može ukloniti sredstvom za čišćenje APURSIL ili mehanički. Očvrsnuti poliuretanski lepak je potrebno zaštititi od UV svetlosti.
Pakovanje
 aerosol doze 750 ml

Naziv artikla: TEKAPUR PUR PENA za lepljenje STIROPORA 750 ml PIŠTOLJSKA
Uvoznik: TKK D.O.O. BEOGRAD
Zemlja porekla: SLOVENIJA