Šifra artikla: 323008

TKK FIX 15 LEPAK ZA FOLIJE 300 ml

Kratak opis
Jednokomponentni elastični lepak na bazi modifikovane akrilne disperzije sa odličnim prianjanjem na različite vrste folija i većinu građevinskih materijala. Lepak je pogodan za lepljenje različitih vrsta folija i za hermetičko zaptivanje i zaptivanje parnih barijera.

Dostupnost: Proveriti dostupnost

Jedinica mere: kom

Cena:

499,00 din

Kontaktirajte nas radi informisanja o dostupnosti artikla i vremenu isporuke.

FIX 15 LEPAK ZA FOLIJE

Jednokomponentni elastični lepak na bazi modifikovane akrilne disperzije sa odličnim prianjanjem na različite vrste
folija i većinu građevinskih materijala. Lepak je pogodan za lepljenje različitih vrsta folija i za hermetičko zaptivanje i
zaptivanje parnih barijera.

OSOBINE
• Elastičan.
• Lako se nanosi.
• Dobro prianjanje na različite porozne i neporozne podloge.
• Dobro prianjanje na različite vrste folija.
• Lepak se može nanositi na vlažne površine.
• Ne sadrži rastvarače, silikone i izocijanate („bez HOSa“).
• Sveža masa se lako čisti vodom.

Boja: plava.

TESTOVI I SERTIFIKATI
Ispunjava zahteve DIN 4018-7.

PODRUČJE UPOTREBE
• Za trajno zaptivanje i pričvršćivanje aluminijumskih, polietilenskih i poliamidnih folija na krajevima i spojevima
sa kontaktnim građevinskim elementima kao što su gips, beton, drvo i metalne podloge.
• Za lepljenje preklopnih folija.
• Za lepljenje zaptivnih traka tokom ugradnje energetski efikasnih instalacija.
• Za hermetičko zaptivanje i zaptivanje parnom barijerom.

TEHNIČKI PODACI
Sveža masa
Osnova modifikovana akrilna disperzija
Izgled pasta
Mehanizam očvršćavanja isparavanje vode
Gustina 1200 ± 20 kg/m³
Vreme formiranja kože: 23 °C/50 % rel. vlažn. ~40 min
Temperatura nanošenja od +5 °C do +40 °C
Očvršćena masa
Otpornost na temperaturu od -20 °C do +75 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
• Površine moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoća. Uklonite sve usitnjene i slabo povezane delove
• Lepak se takođe može nanositi na vlažne površine.
• Nanesite lepak u kontinualnoj liniji na jednu od površina koje se lepe (na foliju ili na građevinski element),
zatim stisnite i učvrstite površine.
• Optimalna širina lepljenog sloja je 25 mm, a debljina nanosa lepka od 3 do 4 mm.
• Svežu masu i alate očistite vodom nakon upotrebe. Očvrsla masa se može ukloniti mehanički.

PAKOVANJE
• Kartuša od 300 ml.

SKLADIŠTENJE
12 meseci na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE
Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i
informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog
možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE
Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda
preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.

POGLEDAJTE KATALOG PROIZVODA TKK FIX >>>> klknite na sliku ispod

Naziv artikla: TKK FIX 15 LEPAK ZA FOLIJE 300 ml
Uvoznik: TKK D.O.O. BEOGRAD
Zemlja porekla: EVROPSKA UNIJA