Sikalastic®-260 Stop Aqua Elastični, tečni hidroizolacioni premaz za vlažne prostorije

Kratak opis
Sikalastic®-260 Stop Aqua je elastični, tečni jednokomponentni proizvod, na vodenoj bazi,
spreman za upotrebu, namenjen za hidroizolaciju vlažnih prostorija. Formira vodonepropusnu, fleksibilnu hidroizolacionu membranu pre postavljanja pločica.
Naziv artikla Šifra Dostupnost Jed. mere Cena Količina Dodaj u korpu Dostava
Sikalastic®-260 Stop Aqua 7kg 163042 Na stanju kom 5.641,00 din
Sikalastic®-260 Stop Aqua 16kg 163043 Na stanju kom 10.320,00 din
Sikalastic®-260 Stop Aqua 22kg 163044 Proveriti dostupnost kom 13.440,00 din

Sikalastic®-260 Stop Aqua
Elastični, tečni hidroizolacioni premaz za vlažne prostorije

OPIS PROIZVODA
Sikalastic®-260 Stop Aqua je elastični, tečni jednokomponentni proizvod, na vodenoj bazi,
spreman za upotrebu, namenjen za hidroizolaciju vlažnih prostorija. Formira vodonepropusnu,
fleksibilnu hidroizolacionu membranu pre postavljanja pločica.

UPOTREBA
Namena:
▪ Hidroizolacija vlažnih prostorija

Proizvod se može koristiti na sledećim podlogama:
▪ Betonske i cementne podloge
▪ Suvi estrisi
▪ Gips-kartonske ploče
▪ Gips opeka
▪ Gips malter
▪ Keramičke pločice
Napomena:
▪ Samo za unutrašnju upotrebu.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI
▪ Brzo sušenje, moguće polaganje keramike nakon 90 minuta
▪ Bešavna hidroizolacija
▪ Deo hidroizolacionog sistema koji uključuje Sika® SealTape trake, prajmere, lepkove za pločice i fug mase
▪ Jednokomponentan, spreman za upotrebu
▪ Na vodenoj bazi
▪ Ne propušta tečnosti
▪ Dobra svojstva premoćtavanja pukotina
▪ Prikladno za ugradnju gleterom ili valjkom

UPUTSTVA ZA PRIMENU
VAŽNO
Strogo poštovati postupak ugradnje
Strogo poštiovati postupak ugradnje i prilagoditi
stvarnim uslovima na gradilištu.

KVALITET PODLOGE

Podloga mora biti čista, suva, bez kontaminacija kao
što su prljavština, ulje, masnoće, premazi, cementno mleko, slabi delovi i sl.

PRIPREMA PODLOGE
MEHANIČKA PRIPREMA PODLOGE
VAŽNO
1. Vidljivost otvora i rupica
    Kod mehaničke pripreme podloge voditi računa da se vide svi otvori i rupice.
2. Uklonitit slabe cementne podloge.
3. Mehanički pripremiti cementne podloge - peskarenje, brušenje i sl. u cilju uklanjanja cementnog mleka.
4. Brušenjem ukloniti sve izbočine.
5. Za uklanjanje prašine, slabog materijala i sl. koristiti industrijski vakumski usisivač.
6.Za poravnavanje podloge, zapunjavanje rupica, pukotina i otvora koristiti proizvode iz Sikafloor®, Sikadur® ili Sikagard® asortimana.

Za više informacija o proizvodima za izravnavanje i sanaciju kontaktirati Sika® Tehničku Službu.

MEŠANJE
Proizvod je jednokomponentan, spreman za upotrebu bez mešanja.

PRIMENA

RADNE DILATACIONE SPOJNICE ILI SPOJEVI ZIDA I PODA
1. Naneti proizvod kao lepak ravnomerno na površinu kratkodlakim valjkom ili gleterom.
2. U sveži sloj postaviti Sika® SealTape F traku.

PODNI ODVODI I PRODORI CEVI
1.Naneti proizvod kao lepak ravnomerno na površinu kratkodlakim valjkom ili gleterom.
2. U sveži sloj postaviti Sika® SealTape prodor

PREMAZ
Nanijeti prajmer na pripremljenu podlogu. Za više informacija proučite Tehnički list.
1. Naneti proizvod na podlogu..
2.Napomena: Potrošnja je navedena u poglavlju Informacije o primeni.
3. Ravnomerno naneti proizvod na podlogu kratkodlakim valjkom ili gleterom.
4. Nakon propisanog vremena čekanja naneti drugi sloj.
5. Nakon konačnog sušenja naneti završni sloj.

INFORMACIJE O PRIMENI
Potrošnja 1.2 kg/m2 za ugradnju u dva sloja
Debljina sloja Debljina mokrog filma minimum 0.4 mm po sloju
Debljina suvog filma minimum 0.5 mm ukupno u dva sloja
Temperatura proizvoda Minimum +5 °C Maksimum +35 °C
Temperatura vazduha Minimum +5 °C
Temperatura podloge Minimum +5 °C
Sadržaj vlage u podlozi Podloga Sadržaj vlage
Cementne košuljice ≤ 2.0 % CM metoda
Kalcijum-sulfatne košuljice ≤ 0.5 % CM metoda
Grejane košuljice ≤ 0.3 % CM metoda

Vreme čekanja / Nanošenje sledećih slojeva
Sloj Vreme čekanja
Prvi i drugi sloj pr + 20 °C i 50% rel.vl. 60 minuta
Drugi sloj i lepljenje pločica pri + 20 °C i 50% rel.vl. 90 minuta

Napomena: Vremena su približna, na njih utiče promena uslova okoline, naročito temperatura i relativna vlažnost

ČIŠĆENJE ALATA / OPREME
Sav alat i opremu oprati vodom odmah nakon upotrebe.
Očvrsli materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.

Za više informacija pročitajte TEHNIČKI LIST

Naziv artikla: Sikalastic®-260 Stop Aqua Elastični, tečni hidroizolacioni premaz za vlažne prostorije
Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO ŠIMANOVCI
Zemlja porekla: Srbija