Šifra artikla: 19018001

ISOMAT AQUAMAT-PENETRATE 20kg Hidroizolacioni premaz sa efektom kristalizacije

Kratak opis
AQUAMAT-PENETRATE je cementni hidroizolacioni premaz. Sadrži specijalne aktivne hemikalije, koje u kontaktu sa vlagom i prisutnim hidroksidima iz cementa, reaguju i formiraju nerastvorive veze (kristale). Ti kristali blokiraju kapilarne pore i popunjavaju mreže pukotina i prslina usled skupljanja u samom betonu i time sprečavaju dalju apsorpciju vode. AQUAMAT-PENETRATE nudi velike prednosti. Detaljno:
- Ostaje permanentno aktivan, i samim tim konstantno štiti objekat (konstrukciju) od bilo kakvog prisustva vode.
- Potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 5 atm, prema EN 12390 – 8. Takođe, može da izdrži negativan pritisak.
- Vezuje se izuzetno dobro za beton, i usled pozitivnog i usled negativnog pritiska vode.
- Sposobnost premošćavanja i zapunjavanja mrežastih pukotina minimalne širine i do 0,4 mm, čak kada se one naknadno pojave.
- U slučajevima oštećenja betona ili hidroizolacionog sloja vodonepropusnost konstrukcije nije ugrožena.
- Štiti objekat od korozije betonske armature

Dostupnost: Na stanju

Jedinica mere: kom

Cena:

4.304,00 din

Dostava ovog artikla se obračunava po kg proizvoda (25,00din/kg). Kontaktirajte nas radi informisanja oko mogućnosti besplatne dostave.

AQUAMAT-PENETRATE Hidroizolacioni premaz sa efektom kristalizacije

Opis
AQUAMAT-PENETRATE je cementni hidroizolacioni premaz. Sadrži specijalne aktivne hemikalije, koje u kontaktu sa vlagom i prisutnim hidroksidima iz cementa, reaguju i formiraju nerastvorive veze (kristale). Ti kristali blokiraju kapilarne pore i popunjavaju mreže pukotina i prslina usled skupljanja u samom betonu i time sprečavaju dalju apsorpciju vode. AQUAMAT-PENETRATE nudi velike prednosti. Detaljno:
- Ostaje permanentno aktivan, i samim tim konstantno štiti objekat (konstrukciju) od bilo kakvog prisustva vode.
- Potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 5 atm, prema EN 12390 – 8. Takođe, može da izdrži negativan pritisak.
- Vezuje se izuzetno dobro za beton, i usled pozitivnog i usled negativnog pritiska vode.
- Sposobnost premošćavanja i zapunjavanja mrežastih pukotina minimalne širine i do 0,4 mm, čak kada se one naknadno pojave.
- U slučajevima oštećenja betona ili hidroizolacionog sloja vodonepropusnost konstrukcije nije ugrožena.
- Štiti objekat od korozije betonske armature. Upotrebljivost kod rezervoara sa pijaćom vodom kao i na površinama u direktnom dodiru sa prehrambenim proizvodima, prema W-347.
- Nema uticaja na parapropusnost betona.
- Jednostavna i jeftina primena.
- Klasifikovan je kao premaz za površinsku zaštitu betona prema standardu EN 1504-2. Sertifikat br. 2032-CPR-10.11.

AQUAMAT-PENETRATE je takođe testiran i odobren od strane Nacionalnog Univerziteta upravljanja vodama i prirodnim resursima (Rovno, Ukrajina) – Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala, za sledeće karakterisitike:
- Povećanje vodonepropusnosti betona usled hidrostatičkog pritiska i smanjenje kapilarne apsorpcije.
- Povećanje otpornosti na mraz.
- Povećanje hemijske otpornosti betona.
- Ne utiče na čvrstoću betona.

Primena
Hidroizolacija betonskih elemenata u slučajevima koji sežu od obične vlage do vode pod pritiskom. Pogodan je za hidroizolaciju podrumskih prostorija, temelja, otvora, rezervoara za vodu, kanalizacionih tankova, itd.

Uputstvo za upotrebu
1. Podloga
• Podloga mora da bude čista, bez ostataka ulja, trošnih materijala, prašine i sl. Veoma glatke površine bi trebalo da se pripreme peskarenjem ili vodom pod pritiskom.
• Prodore vode treba zatvoriti brzovezujućim cementom AQUAFIX.
• Pošto se ukloni sav trošni materijal i površina dobro nakvasi, eventualne nepravilnosti u betonu treba popuniti i poravnati materijalom DUROCRETE-PENETRATE.
• Distancere i žicu od oplate treba useći i ukopati do dubine od oko 3 cm, a rupe zatvoriti na gore opisani način.
• Postojeće radne dilatacije širine od 0,4 mm se otvaraju celom dužinom do dubine od 3 cm u obliku obrnutog slova V, pa se zapunjavaju na gore opisani način.
• Uglove, kao što su oni na spojevima poda I zida treba popuniti I zaobliti malterom DUROCRETE-PENETRATE (formira se holker trouglastog preseka sa stranicom 5-6 cm).

2. Nanošenje
Sadržaj AQUAMAT-PENETRATE se postepeno dodaje u vodu uz stalno mešanje, dok se ne dobije jednolična masa pogodna za nanošenje četkom ili mašinski, prskanjem. Podloga mora biti vlažna ali ne natopljena vodom. Materijal se nanosi četkom ili, mašinski, prskanjem u dva sloja. Treba izbegavati slojeve deblje od 1 mm, jer to može da dovede do pojave pukotina. Sledeći sloj se nanosi tek kada prethodni sloj počinje da se suši (posle, otprilike, 1-2 sata). U slučaju da se prvi sloj već osušio, podloga se mora nakvasiti pre nanošenja sledećeg sloja. Takođe bi, nakon apliciranja finalnog sloja, površinu trebalo kvasiti u naredna 2-3 dana, kako bi se hidroizolacioni premaz pravilno sušio i očvršćavao.
Sa kvašenjem treba prestati kada AQUAMAT-PENETRATE počinje da očvršćava da bi se sprečila eventualna oštećenja. Obično je potrebno kvasiti površinu 2-3 puta na dan. Sveže namazanu površinu treba zaštititi od kiše i mraza.

Potrošnja Oko 0,75 kg/m2/po sloju.

Pakovanje 20 kg.

Napomene
• Kada je u ptianju pritisak vode, kontrukcija koja nosi hidroizolacioni sloj (zid, podna ploča I sl.) treba da bude adekvatno statički proračunata kako bi odolevala hidrostatičkom pritisku.
• U slučaju upotrebe AQUAMAT-PENETRATE za rezervoare za pijaću vodu, nakon nanošenja, potrebno je površinu oprati pažljivo i obilnom količinom vode pre punjenja rezervoara.
• AQUAMAT-PENETRATE se može naneti i na mršav beton i čeličnu armaturu. Ova procedura ne samo da će zaštiti samu armaturu, nego će sprečiti i porast vlage u temelju ploče. Suvlji beton bi trebalo nakvasiti do saturacije a potom naneti između 1,5-2,5 kg/m2 AQUAMAT-PENETRATE. Sloj betona za temeljnu ploču može se naneti nakon 1h, nakon što je AQUAMAT-PENETRATE očvrsnuo i zalepio se za mršav beton kako ne bi došlo do oštećenja prethodno nanetog sloja.
• Temperatura tokom primene treba da bude najmanje +5ºC.
• AQUAMAT-PENETRATE sadrži cement I sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao irritant.
• Pažljivo proučite uputstvo o rizicima I merama opreza ispisana na ambalaži.
• U slučaju da je potrebno nanošenje maltera ili pločica preko AQUAMAT-PENETRATE konsultujte se sa tehničkom službom ISOMAT-a.

Tehnički podaci
Oblik: cementni puder
Boja: siva
Potrošnja vode: 6,40-6,60 l/vreća od 20 kg
Gustina osušenog maltera: 1,06 0,05 kg/l
Gustina zamešanog maltera: 2,00  0,05 kg/l
Pritisna čvrstoća (28 dana) (EN 12190): 23,00  3,00 N/mm2
Savojna čvrstoća (28 dana) (EN 12190): 6,00  1,00 N/mm2
Adhezivna sila (EN 1542): ≥ 1,0 N/mm2
Propustljivost CO2: 181 m (EN 1062-6 Metod A, zahtevt: Sd > 50 m)
Kapilarna absorpcija vode: 0,095 kg/m2·h0,5 (EN 1062-3, zahtev EN 1504-2: w < 0,1)
Paropropusnost: Sd = 1,40 m (EN ISO 7783-2, Klasa I < 5m)
Upotrebljivost: 30-60 min na +20ºC
Podvodna penetracija pod hidrostatičkim pritiskom: nema penetracije (EN 12390-8, 3 dana na 5 bara)
Podvodna penetracija pod negativnim hidrostatičkim pritiskom: nema penetracije (na 1,5 bar)

Izdržavanje opterećenja:
• Kiša: posle oko 1 dana.
• Hodanje: posle oko 1 dana.
• Pritisak vode: posle oko 3 dana.
• Nasipanje temeljnog iskopa: posle oko 3 dana.

Naziv artikla: ISOMAT AQUAMAT-PENETRATE 20kg Hidroizolacioni premaz sa efektom kristalizacije
Uvoznik: ISOMAT DOO ŠIMANOVCI
Zemlja porekla: EVROPSKA UNIJA