Šifra artikla: 160005

Sika MonoTop®-452 RS STRUKTURALNI REPARATURNI MALTER R4 KLASE ZA HORIZONTALNE POVRŠINE

Kratak opis
Sika MonoTop®-452 RS
STRUKTURALNI REPARATURNI MALTER R4 KLASE ZA HORIZONTALNE POVRŠINE
OPIS PROIZVODA
Sika MonoTop®-452 RS je jednokomponentni, polimerom modifikovani reparaturni malter,
mikroarmiran sintetičkim vlaknima, sa dodatkom silikatne prašine i malim deformacijama skupljanja, klase R4 prema standardu EN 1504-3.
UPOTREBA
Pogodan za sanaciju betona (princip 3, postupak 3.1 i 3.3 u skladu sa EN 1504-9). Popravka oštećenih i slabih delova betona u zgradama, mostovskim
konstrukcijama, tunelima i svim vrstama infrastrukturnih objekata.
▪ Pogodan za ojačanje noseće betonske konstrukcije (princip 4, postupak 4.4 u skladu sa EN 1504-9). Povećanje kapaciteta nosivosti betonskih konstruktivnih elemenata dodavanjem maltera.
▪ Pogodan za očuvanje ili ponovno uspostavljanje pasivnosti (princip 7, postupak 7.1 i 7.2 u skladu sa EN 1504-9).
▪ Povećanje zaštitnog sloja betona dodatnim slojem maltera i zamena kontaminiranog ili
karbonatizovanog betona
KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI
▪ Odlična ob
Napomena

AKO SE ISPORUKA VRŠI NA TERITORIJI ČAČKA I OKOLINE USLUGA DOSTAVE SE NE NAPLAĆUJE.
Za porudžbine pozovite telefonom 032.5371.476 ili nam pišite mejlom na prodaja@bolago-m.rs
Ako se registrujete na stranici MOJ NALOG i izaberete mesto Čačak i okolina mesta usluga dostave se u korpi se neće obračunavati.

Dostupnost: Na stanju

Jedinica mere: kom

Cena:

3.566,00 din

Dostava ovog artikla se obračunava po kg proizvoda (25,00din/kg). Kontaktirajte nas radi informisanja oko mogućnosti besplatne dostave.

Sika MonoTop®-452 RS
STRUKTURALNI REPARATURNI MALTER R4 KLASE ZA HORIZONTALNE POVRŠINE

OPIS PROIZVODA
Sika MonoTop®-452 RS je jednokomponentni, polimerom modifikovani reparaturni malter,
mikroarmiran sintetičkim vlaknima, sa dodatkom silikatne prašine i malim deformacijama skupljanja, klase R4 prema standardu EN 1504-3.

UPOTREBA
Pogodan za sanaciju betona (princip 3, postupak 3.1 i 3.3 u skladu sa EN 1504-9). Popravka oštećenih i slabih delova betona u zgradama, mostovskim
konstrukcijama, tunelima i svim vrstama infrastrukturnih objekata.

▪ Pogodan za ojačanje noseće betonske konstrukcije (princip 4, postupak 4.4 u skladu sa EN 1504-9). Povećanje kapaciteta nosivosti betonskih konstruktivnih elemenata dodavanjem maltera.
▪ Pogodan za očuvanje ili ponovno uspostavljanje pasivnosti (princip 7, postupak 7.1 i 7.2 u skladu sa EN 1504-9).
▪ Povećanje zaštitnog sloja betona dodatnim slojem maltera i zamena kontaminiranog ili
karbonatizovanog betona

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI
▪ Odlična obradivost
▪ Može da se nanosi ručno ili pomoću pumpe
▪ Može se nanositi i do 100mm debljine u jednom radnom koraku
▪ Pogodan je za nanošenje na većim horizontalnim površinama
▪ Podesiva konzistencija
▪ Veoma male deformacije skupljanja
▪ Pogodan je za katodnu zaštitu od korozije
▪ Klasa R4 u skladu sa EN 1504-3
▪ A1 klasa vatrootpornosti

ODOBRENJA / STANDARDI
CE znak i Deklaracija o performansama (DoP) u skladu sa EN 1504-3 - Proizvod za statičku reparaciju i sanaciju betona

NAPOMENE
Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan
naše kontrole.

NEDOSTACI / OGRANIČENJA
Za detaljnije informacije u pogledu pripreme podloge i načina primene pogledajte Method Statement za sanaciju betona pomoću Sika MonoTop® sistema ili preporuke definisane standardom EN 1504-10.

▪ Samo za upotrebu na horizontalnim površinama. Izbegavajte primenu pod dejstvom direktnog uticaja sunca i/ili jakog vetra.
▪ Nemojte dodavati vodu preko preporučene količine.
▪ Nanosite malter samo na zdrave pripremljene površine.
▪ Nemojte dodavati dodatnu vodu prilikom završne obrade nanetog maltera jer se time značajno uvećava mogućnost pojave diskoloriteta i pojave prslina.
▪ Zaštitite sveže naneti malter Sika MonoTop®-452 RS od smrzavanja

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, korsnici trebaju da se upute na najnoviji Bezbedonosni list (BL)
koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

UPUTSTVA ZA PRIMENU KVALITET PODLOGE / PRETHODNI TRETMAN (PRIPREMA)

Beton:
Na betonskoj površini ne sme biti prašine, slobodnih čestica i svih drugih kontaminirajućih materija koje mogu da oslabe prianjanje reparaturnih materijala ili
spreče adekvatno kvašenje i upijanje podloge. Nevezani ili slabo vezani delovi betona, oštećeni i degradirani beton, a po potrebi i zdrav beton, moraju se ukloniti na odgovarajući način, prema uputstvima odgovornog izvođača ili nadzornog organa.

Čelična armatura:
Rđa, malter, beton, prašina i druge nevezane, slabo vezane i štetne materije koje mogu da oslabe prianjanje ili da doprinesu pojavi korozije moraju biti uklonjene. Površina mora biti pripremljena nekom od priznatih abrazivnih metoda do stepena pripreme SA 2 (ISO 8501-1). Za posebne zahteve treba konsultovati standard EN 1504-10.

Vezivni premaz (prajmer):
Na pravilno pripremljenu i grubo ohrapavljenu površinu generalno nije neophodno nanošenje
vezivnog premaza. Podlogu treba dobro nakvasiti barem 2h pre nanošenja maltera i ne dozvoliti da se osuši. Podloga treba da ima taman mat vlažan izgled bez svetlucanja a pore i rupice na površini betona ne smeju biti ispunjene vodom.
Kada je neophodna upotreba vezivnog premaza naneti Sika® MonoTop®-1010 ili SikaTop® Armatec®-110 EpoCem (u skladu sa odgovarajućim tehničkim listom proizvoda).
Nanošenje reparaturnog maltera treba da se izvede po principu “vlažno na vlažno“.

MEŠANJE
Sika MonoTop®-452 RS može se mešati električnim mešačem sa malim brojem obrtaja (< 500 o/min) ili upotrebom odgovarajuće horizontalne mešalice sa prinudnim mešanjem za 2 do 3 džaka odjednom ili više, u zavisnosti od vrste i veličine mešalice. Sipati minimalnu preporučenu količinu vode u odgovarajuću posudu za mešanje. Mešajući, polako dodavati prah u vodu i dobro mešati najmanje tri minuta. Ukoliko je potrebno, u okviru perioda predviđenog za mešanje, sipati dodatne količine vode do postizanja zahtevane konzistencije. Voditi računa da se ne prekorači maksimalno preporučena količina vode.

PRIMENA
Malter je posebno pogodan za upotrebu na većim horizontalnim površinama i za veće debljine.
Sika MonoTop®-452 RS može se nanositi ručno, tradicionalnim tehnikama ugradnje ili mašinski, upotrebom pumpe (mokri postupak).
U slučaju da se očekuje duže vreme čekanja između nanošenja vezivnog premaza (prajmera) i maltera Sika MonoTop®-452 RS, preporučuje se upotreba premaza SikaTop® Armatec®-110 EpoCem, posebno na velikim površinama.
Površina sveže nanetog maltera se može zagladiti gletaricom ili mašinskim putem.
Ukoliko se malter Sika MonoTop®-452 RS nanosi u više 0slojeva, potrebno je koristiti premaz Sika MonoTop®-0 1010 između slojeva, po principu “vlažno na vlažno”.
Sika MonoTop®-452 RS može se premazivati odgovarajućim zaštntim premazima (Sikagard®
ili Sikafloor® sistemi).

TRETMAN NEGE
Zaštitite sveže naneti malter od rane dehidratacije (gubitka vode) upotrebom neke od priznatih metoda nege maltera (npr. hemijska sredstva za negu, vlažni geotekstil, najlon itd.).

ČIŠĆENJE ALATA / OPREME
Očistite sav alat i opremu odmah nakon upotrebe pomoću vode. Očvrsli materijal može se ukloniti samo mehanički.


Za više informacija pročitajte TEHNIČKI LIST

 

Naziv artikla: Sika MonoTop®-452 RS STRUKTURALNI REPARATURNI MALTER R4 KLASE ZA HORIZONTALNE POVRŠINE
Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO ŠIMANOVCI
Zemlja porekla: Srbija