Šifra artikla: 19023001

DUROCRET-PENETRATE Reparaturni i vodonepropusni cementni malter sa efektom kristalizacije 25kg

Kratak opis
DUROCRET-PENETRATE je gotov malter na bazi cementa, bez korozivnih sastojaka,
pogodan kako za unutrašnju tako i za spoljašnju primenu. Sastoji se od specijalnih
aktivnih hemikalija, koje u kontaktu sa vlagom i prisutnim hidroksidom kreča, reaguju i
stvaraju nerastvorljive veze (kristale). Ovi kristali blokiraju kapilarne pore i zaptivaju
pukotine od skupljanja unutar betona, kako bi se sprečila svaka dalja apsorpcija vode.
Ovaj proizvod nudi:
* Visoku čvrstoću na pritisak i savijanje
* Otpornost na abraziju.
* Veoma dobru snagu vezivanja za podlogu.
* Pojednostavljenje radova.
* Stalnu zaštitu građevine od prisustva vode pošto ostaje trajno aktivan.
* Odličnu snagu vezivanja za beton, i pri pozitivnom i negativnom pritisku vode.
* Zaptivanje sitnih pukotina širine do 0,4 mm, čak i ako se pojave kasnije.
* Zaštitu konstrukcije od korozije čelične armature betona.
Nema uticaja na hidroizolaciju konstrukcije u slučaju oštećenja površine betona ili
DUROCRET-PENETRATE.
Ne utiče na paroprop

Dostupnost: Na stanju

Jedinica mere: kom

Cena:

2.884,00 din

Dostava ovog artikla se obračunava po kg proizvoda (25,00din/kg). Kontaktirajte nas radi informisanja oko mogućnosti besplatne dostave.

DUROCRET-PENETRATE Reparaturni i vodonepropusni cementni malter sa efektom kristalizacije 25kg

Opis
DUROCRET-PENETRATE je gotov malter na bazi cementa, bez korozivnih sastojaka,
pogodan kako za unutrašnju tako i za spoljašnju primenu. Sastoji se od specijalnih
aktivnih hemikalija, koje u kontaktu sa vlagom i prisutnim hidroksidom kreča, reaguju i
stvaraju nerastvorljive veze (kristale). Ovi kristali blokiraju kapilarne pore i zaptivaju
pukotine od skupljanja unutar betona, kako bi se sprečila svaka dalja apsorpcija vode.
Ovaj proizvod nudi:
* Visoku čvrstoću na pritisak i savijanje
* Otpornost na abraziju.
* Veoma dobru snagu vezivanja za podlogu.
* Pojednostavljenje radova.
* Stalnu zaštitu građevine od prisustva vode pošto ostaje trajno aktivan.
* Odličnu snagu vezivanja za beton, i pri pozitivnom i negativnom pritisku vode.
* Zaptivanje sitnih pukotina širine do 0,4 mm, čak i ako se pojave kasnije.
* Zaštitu konstrukcije od korozije čelične armature betona.
Nema uticaja na hidroizolaciju konstrukcije u slučaju oštećenja površine betona ili

DUROCRET-PENETRATE.
Ne utiče na paropropusnost betona. Ima jednostavnu i jeftinu primenu.
Klasifikovan je kao CC R3 tip maltera, za popravku betona, prema EN 1504-3

Područja primene
DUROCRET-PENETRATE kombinuje dva delovanja u jednom proizvodu, popravku i hidroizolaciju.
Koristi se za popravke betona ili cigle i za zatvaranje pukotina, izradu holkera itd.
Pogodan je za popravke podruma, temelja, šahtova, rezervoara za vodu, tankova za
kanalizaciju, pre primene hidroizolacionog premaza AQUAMAT-PENETRATE

Tehnički podaci
Oblik: cementni prah
Boja: siva
Rok upotrebe zamešanog materijala: 40 min pri +200C
Potrošnja vode: 4,50 l/ 25 kg kesa
Nasipna gustina suvog maltera: 1,35  0,10 kg/l
Nasipna gustina svežeg maltera: 2,20  0,10 kg/l
Čvrstoća na pritisak: > 38,0 N/mm2
Čvrstoća na savijanje: > 8,0 N/mm2
Otpornost na karbonizaciju: Passses
Sadržaj hlorid jona 0,00%
Snaga prijanjanja ≥ 1,8 N/mm2
Termalna kompatibilnost
Deo 1 (50 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja): ≥ 1,7 N/mm2
Kapilarna apsorpcija ≤ 0,33 kg·m-2·h-0,5
Reakcija na vatru Euroclass A1

Uputstvo za upotrebu
1. Podloga
Podloga treba da bude čista, bez prašine, masnoće ili slobodnog materijala itd Vrlo
glatke površine treba tretirati sa blagim peskarenjem ili hidro-peskarenjem, ili pažljivo
sa hemijskim ispiranjem sa 15% sone kiseline.
Šupljine kroz koje curi voda treba da se zatvore sa AQUAFIX brzovezujućim cementom.

Površina treba da bude nakvašena, pre
primene DUROCRET-PENETRATE.
2. Primena
DUROCRET se dodaje u tačno preporučene
količine vode, uz stalno mešanje, dok se ne formira homogena smeša. Materijal se nanosi špahtlom kao i obično.
Po završetku primene, finalna površina mora da se tretira naredna 2-3 dana, kako bi
hidroizolacioni sloj ostao blago vlažan i pravilno očvrsnuo.
Vlaženje površine treba da se vrši do momenta kad DUROCRET-PENETRATE
počne da očvršćava kako bi se izbegla mogućnost oštećenja.
Obično je dovoljno prskanje vodom 2-3 puta dnevno.
Površinu na kojoj je primenjen proizvod treba zaštititi od kiše i mraza.

Potrošnja
Oko 17 kg/m2/cm debljine sloja.
Za izradu holkera, 5-6 cm širine: 1,9-2,7 kg/m.

Pakovanje
DUROCRET-PENETRATE se isporučuje u papirnim kesama od 25 kg.
Rok trajanja - Skladištenje 12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva
u originalnom, neotvorenom pakovanju, na mestima zaštićenim od vlage i mraza.

Napomene
* Upotreba veće količine vode od preporučene može da izazove povećanje
protoka materijala nakon nekoliko minuta otežavajući primenu. Uvek koristiti tačno
preporučenu količinu vode.
* Prilikom primene temperatura treba da bude minimalno +5 C.
* DUROCRET-PENETRATE sadrži cement i sa vodom reaguje kao alkali, tako da je klasifikovan kao irritant.
* Obratiti pažnju na rizike prilikom upotrebe i upozorenja istaknuta na kesi.
* U slučaju da DUROCRET-PENETRATE treba da se pokrije malterom, gipsom ili
pločicama, konsultovati Tehničko odeljenje ISOMAT-a.

Za više informacija pročitajte TEHNIČKI LIST

Naziv artikla: DUROCRET-PENETRATE Reparaturni i vodonepropusni cementni malter sa efektom kristalizacije 25kg
Uvoznik: ISOMAT DOO ŠIMANOVCI
Zemlja porekla: EVROPSKA UNIJA