Sikagard 850 ANTIGRAFITNA ZAŠTITA

Napomena

SIKA SISTEM ANTIGRAFITNE ZAŠTITE, za više informacija otvorite DETALJNIJE proizvod

  Naziv artikla Šifra Dostupnost Jed. mere Cena Količina Dodaj u korpu Dostava
Sikagard 850 ACTIVATOR  0.8 kg Sikagard 850 ACTIVATOR 0.8 kg 151141 Na stanju kom 7.788,00 din
  Sikagard 850 ACTIVATOR 4 kg 151142 Na stanju kom 31.152,00 din
Sikagard 850 PRIMER  0.8 kg Sikagard 850 PRIMER 0.8 kg 151143 Na stanju kom 4.532,00 din
  Sikagard 850 PRIMER 4 kg 151144 Na stanju kom 16.610,00 din
Sikagard 850 CLEAR  5 kg Sikagard 850 CLEAR 5 kg 151145 Na stanju kom 27.712,00 din

Sikagard®-850 Activator
Prajmer za proizvod Sikagard®-850 Clear za prethodno tretirane mineralne podloge ili drvene
površine
OPIS PROIZVODA
Sikagard®-850 Activator je jednokomponentni premaz,
spreman za upotrebu na prethodno tretiranim mineralnim podlogama ili drvenim površinama sa
ciljem da unapredi adheziju i nanošenje proizvoda Sikagard®-850 Clear. Proizvod je deo Sikagard sistema
antigrafit zaštite.
UPOTREBA
Kao prajmer za Sikagard®-850 sistem antigrafit zaštite prethodno tretiranih mineralnih podloga ili drvenih površina.

INFORMACIJE O PRIMENI
Potrošnja Aproksimativno: ~50 to 100 g/m2
Temperatura vazduha +8 °C min. / +35 °C max.
Relativna vlažnost vazduha ≤ 80 %
Tačka rose Podloga i temperatura vazduha moraju biti najmanje +3 °C iznad tačke rose
Vreme sušenja Napomena: Vreme sušenja je od 1 do 2 sata na temperaturi vazduha od
oko 20 °C i 40% relativne vlažnosti vazduha, kako bi se omogućilo formiranje postojanog sloja prajmera.
Napomena: Viša relativna vlažnost će produžiti vreme sušenja.
Napomena: Nakon nanošenja aktivatora, maksimalno preporučeno vreme
za nanošenje završnog premaza Sikagard-850 Clear je 5 sati.

 

Za više informacija o SIKGARD 850 ACTIVATOR pogledajte TEHNIČKI LIST (klikni na naziv TEHNIČKI LIST)

 

Sikagard®-850 Primer
Prajmer za proizvod Sikagard®-850 Clear za prethodno netretirane mineralne podloge

OPIS PROIZVODA
Sikagard®-850 Primer je jednokomponentni premaz, spreman za upotrebu, koristi se na prethodno
netretiranim mineralnim podlogama, sa ciljem da poboljša adheziju i nanošenje proizvoda Sikagard®-850
Clear. Proizvod je deo Sikagard sistema antigrafit zaštite.

UPOTREBA
Kao prajmer za Sikagard®-850 sistem antigrafit zaštite za prethodno netretirane mineralne podloge.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI
▪ Niska viskoznost.
Spremno za upotrebu – ne zahteva razređivanje na gradilištu.
▪ Prajmer koji poboljšava adheziju.
▪ Koristi se sa proizvodom Sikagard®-850 Clear.
▪ Nanosi se četkom, valjkom ili airless uređajem.

INFORMACIJE O PROIZVODU
Pakovanje Kante od 0,8 kg Kante od 4 kg
Rok trajanja 12 meseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja Proizvod se mora skladištiti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom
pakovanju u suvim prostorijama na temperaturama između +5 °C i +35 °C.
Uvek pogledati informacije na pakovanju.
Izgled / Boja Providna viskozna tečnost
Gustina ~0.87 g/cm3
Tačka paljenja +35 °C
Viskozitet ~110 mPa·s (na +20 °C) ~90 mPa·s (na +40 °C)

INFORMACIJE O SISTEMU
Struktura sistema Deo sistema Proizvod Prajmer za prethodno netretirane mineralne podloge
Sikagard®-850 Primer Prajmer za prethodno tretirane mineralne podloge ili drvene površine
Sikagard®-850 Activator Završni premaz Sikagard®-850 Clear

INFORMACIJE O PRIMENI
Potrošnja Potrošnja zavisi od poroznosti i hrapavosti podloge; aproksimativno: ~75 g/m2 do 125 g/m2
Temperatura vazduha +8 °C min. / +35 °C max.
Relativna vlažnost vazduha ≤ 80 %
Tačka rose Podloga i temperatura vazduha moraju biti najmanje +3 °C iznad tačke rose
Vreme čekanja / Nanošenje sledećih slojeva
▪ Obično 2 do 3 sata u zavisnosti od vremenskih uslova.
▪ Sačekati dok površina nije više lepljiva.

 

Za više informacija o SIKGARD 850 PRIMER pogledajte TEHNIČKI LIST (klikni na naziv TEHNIČKI LIST)

 

Sikagard®-850 Clear
Trajna transparentna antigrafit zaštita

OPIS PROIZVODA
Sikagard®-850 Clear je jednokomponentni premaz, spreman za upotrebu, na bazi poliorganosiloksana i
trajna je antigrafit i antiposter zaštita. Proizvod je deo Sikagard sistema antigrafit zaštite.

UPOTREBA
Premaz kao trajna antigrafit i antiposter zaštita na sledećim podlogama:
▪ Natur beton, opeka, cementni malteri.
Prethodno tretirane površine (betonske površine, opeka, cementni malteri).
Površine prethodno tretirane hidrofobnom impregnacijom (betonske površine, opeka, cementni malteri).
▪ Tretirane i netretirane drvene površine.
Pogodno za:
Kontrolu vlage (Princip 2, metoda 2.3 standarda EN 1504-9).
Povećanje otpornosti (Princip 8, metoda 8.3 standarda EN 1504-9).

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI
Spremno za upotrebu – ne zahteva razređivanje na
gradilištu.
Trajni premaz - grafiti se obično mogu ukloniti više od 20 puta bez žrtvenog sloja i bez potrebe za
ponovnim nanošenjem premaza kada se koriste neagresivne tehnike čišćenja.

Antiposter zaštita – plakat ne može da se zalepi na zaštićenu podlogu ili može lako da se skine, čak i
nakon velikog broja ciklusa čišćenja.

▪ Providan izgled kad se koristi za natur beton.
▪ Za čišćenje nisu potrebna hemijska sredstva.

Čišćenje zahteva samo hladnu vodu pod pritiskom (80 do 100 bara) ili hladnu vodu pod slabim pritiskom
uz pranje i ribanje čistom krpom ili četkom za ribanje.

INFORMACIJE O PROIZVODU
Hemijska osnova / baza Poliorganosiloksan polimer i rastvarač
Pakovanje Kante od 5 kg, 20 kg
Rok trajanja 12 meseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja Proizvod se mora skladištiti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom
pakovanju u suvim uslovima na temperaturama između +5 °C i +35 °C.

Uvek pogledati informacije na pakovanju.
Izgled / Boja Završni sloj: Providan
Gustina ~0,92 g/cm3
Viskozitet ~580 mPa·s (na +20 °C) ~430 mPa·s (na +40 °C)
Sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (VOC content) ~350 g/L (predviđeno)
Kapilarna apsorpcija 0.0026 kg/m2*h0.5 EN 1062-3
Napomena: "a" iz Tabele 5 standarda EN 1504-2: Kad je kapilarna
apsorpcija vode <0.01 kg/m 2*h 0.5 ne očekuje se difuzija hloridnih jona.
Paropropusnost SD = 0.28 m EN ISO 7783-1/2
U skladu sa Klasom I (<5 m)
Otpornost na mraz i soli za odmrzavanje >1.8 MPa EN 13687-2
Bez mehurića, prslina ili oštećenja na površini nakon izloženosti vremenskim uslovima.
Ispitivanja su obavljena nakon 100 ciklusa umesto 50 ciklusa, kako se zahteva prema standardu EN 1504-2.

INFORMACIJE O SISTEMU
Struktura sistema Deo sistema Proizvod
Prajmer za prethodno netretirane mineralne podloge
Sikagard®-850 Primer Prajmer za prethodno tretirane mineralne podloge ili drvo
Sikagard®-850 Activator
Završni premaz Sikagard®-850 Clear

Kad se nanosi na netretirane mineralne podloge, Sikagard®-850 Clear može
pružiti efekat vlažnog izgleda. Da bi se smanjio/eliminisao ovakav efekat,
preporuka je da se prethodno nanesu sledeći proizvodi:
Sikagard®-552 W Aquaprimer + Sikagard®-850 Activator + Sikagard®-850 Clear

INFORMACIJE O PRIMENI
Potrošnja Napomena: Obično je dovoljan jedan premaz za dobro pripremljenu,
ujednačenu i prethodno prajmerisanu podlogu.
Završni premaz: ~125 do 250 g/m2
Ove vrednosti su teoretske i ne uključuju nikakav dodatni materijal koji je
neophodan u zavisnosti od poroznosti i tipa podloge, prisustva udubljenja
u podlozi ili prisustva slabo vezanih i trošnih čestica i sl. Naneti proizvod na
probno mesto da bi se izračunala tačna potrošnja kod specifičnih uslova
podloge i preporučene opreme za nanošenje materijala.
Debljina sloja ~140 do 270 μm (debljina vlažnog filma)
Temperatura vazduha +8 °C min. / +35 °C max.

 

Za više informacija o SIKGARD 850 CLEAR pogledajte TEHNIČKI LIST (klikni na naziv TEHNIČKI LIST)

 

Naziv artikla: Sikagard 850 ANTIGRAFITNA ZAŠTITA
Uvoznik: SIKA SRBIJA DOO ŠIMANOVCI
Zemlja porekla: EVROPSKA UNIJA