ISOMAT AG 80-2K Providni lak za zaštitu površina od grafita

Kratak opis
Opis
ISOMAT AG 80-2K je providni, dvokomponentni, poliuretanski lak koji se
koristi kao zaštita površina od grafita i atmosferskih nečistoća.
Formira membranu koja ne dozvoljava boji grafita (sprej, markeri) da penetrira u podlogu i tako čišćenje čini
lakšim. Membrana koju formira je vodootporna i UV stabilna, ne žuti i nudi veoma dobru
mehaničku i hemijsku otpornost. Pokazuje odličnu otpornost na starenje i vremenske uslove.
Primena
ISOMAT AG 80-2K se nanosi na površine od betona, maltera, kamena, metala, mermera,
drveta itd., kako bi se zaštitili od grafita ili atmosferskih nečistoća. Takođe, omogućava
uklanjanje plakata sa njih. Idealna je za fasade objekata, skulpture, spomenike, metalne znake, itd.
Naziv artikla Šifra Dostupnost Jed. mere Cena Količina Dodaj u korpu Dostava
ISOMAT AG 80-2Κ 1 kg 19016003 Na stanju set 4.709,00 din
ISOMAT AG 80-2Κ 5 kg 19016004 Na stanju set 18.605,00 din

ISOMAT AG 80-2Κ Providni lak za zaštitu površina od grafita

Opis
ISOMAT AG 80-2K je providni, dvokomponentni, poliuretanski lak koji se
koristi kao zaštita površina od grafita i atmosferskih nečistoća.
Formira membranu koja ne dozvoljava boji grafita (sprej, markeri) da penetrira u podlogu i tako čišćenje čini
lakšim. Membrana koju formira je vodootporna i UV stabilna, ne žuti i nudi veoma dobru
mehaničku i hemijsku otpornost. Pokazuje odličnu otpornost na starenje i vremenske uslove.

Primena
ISOMAT AG 80-2K se nanosi na površine od betona, maltera, kamena, metala, mermera,
drveta itd., kako bi se zaštitili od grafita ili atmosferskih nečistoća. Takođe, omogućava
uklanjanje plakata sa njih. Idealna je za fasade objekata, skulpture, spomenike, metalne znake, itd.

Uputstvo za upotrebu

1. Priprema podloge Podloga mora biti suva i bez prašine, masnoća, starih fleka itd. Površine koje su već
pokrivene grafitima se mogu očistiti vrućom vodom pod pritiskom ili specijalnim sredstvom
za čišćenje ISOMAT GRAFFITI REMOVER.

2. Primena
Komponente A (smola) i B (učvršćivač) su spakovane u dve zasebne kante, sa unapred
određenom težinskom srazmerom. Cela količina komponente B se dobro umeša sa
celom količinom komponentne A, korišćenjem miksera sa niskim brojem obrtaja (300 rpm)
Mešati 2-3 minuta. Važno je dobro promešati i uz zidove i dno posude kako bi se postigla
ravnomerna disperzija učvršćivača. Nakon mešanja, preporučeno je da se masa ostavi
nekoliko minuta da miruje pre primene kako bi se zarobljeni vazduh oslobodio.
ISOMAT AG 80-2K se nanosi valjkom, četkom ili u spreju u dva sloja. Drugi sloj se može
naneti u roku od 24 sata od nanošenja prvog, u zavisnosti od vremenskih uslova.
Alat se čisti specijalnim rastvaračem SM-16, dok je ISOMAT AG 80-2K još uvek svež.
Površina tretirana proizvodom ISOMAT AG 80-2K se lako čisti specijalnim sredstvom ISOMAT GRAFFITI REMOVER.

Oprez: ISOMAT AG 80-2K dobija svoja antigrafiti svojstva nakon 7 dana od nanošenja što
zapravo predstavlja i period koliko mu je potrebno da u potpunosti očvrsne. Ukoliko se
površina tretirana sa ISOMAT AG 80-2K uprlja grafitima pre nego što je proizvod očvrsnuo,
površina se čisti nakon 7 dana od nanošenja proizvoda ISOMAT AG 80-2K. Upotreba jakih
sredstava za čišćenje pre nego što proizvod očvrsne (pre nego što se formira film) može
uticati na njegove osobine ili narušiti njegov izgled.

Potrošnja
Potrošnja: 70-120 g/m2 po sloju, u zavisnosti od upijajuće moći podloge.

Pakovanje
Kante od 1 kg i 5 kg.

Rok upotrebe/Skladištenje
24 meseci od datuma proizvodnje, ukoliko se čuva u originalnom neotvorenom pakovanju,
na mestima zaštićenim od vlage i direktne izloženosti suncu. Preporučena temperatura
za skladištenje je između +5°C i +35°C.
Komponentu B treba čuvati hermetički zatvorenu u originalnom pakovanju jer se kontaktu sa vazduhom može očvsnuti
(polimerizovati).

Tehnički podaci
1. Svojstva proizvoda u tečnom obliku
Oblik: dvokomponentna, poliuretanska smola
Boja: providna, sjajna
Gustina (A+B): 1,00 kg/l
Viskozitet: 200 mPa·sec (na +23 ºC)
Odnos mešanja (A:B): 100:30 težinski
Upotrebljivost: 1,5 h (na +23ºC)

2. Svojstva membrane
Zatezna čvrstoća: 38 N/mm2 (ASTM D412)
Vodonepropusnost: 5 atm (DIN 1048-5)
Kapilarna apsopcija vode: 0,02 kg/m2·h0,5 (ΕΝ 1062-3)

Napomene
* Površine sa zarobljenom vlagom se moraju u potpunosti osušiti pre nanošenja ISOMAT AG 80-2K.
* Temperatura tokom nanošenja i očvšćavanja proizvoda treba biti između +8ºC i +35ºC.
* Sadržaj vlage podloge mora biti <4% a ambijentalne vlage <65%. Visoka vlažnost vazduha može uticati na očvršćavanje
(polimerizaciju) proizvoda ISOMAT AG 80.
* Ukoliko se očekuje kiša u narednih 48 h ili se očekuje pad temperature ispod <+8ºC, odližiti nanošenje proizvoda.

Pročitejte TEHNIČKI LIST pre nanošenja boje

Naziv artikla: ISOMAT AG 80-2K Providni lak za zaštitu površina od grafita
Uvoznik: ISOMAT DOO ŠIMANOVCI
Zemlja porekla: EVROPSAK UNIJA