Šifra artikla: 8430

Paint CLEANER STRONG 500ml snažni čistač unutrašnjih, fasadnih boja i završnih akrilnih malteraA

Kratak opis
Paint CLEANER STRONG 500ml snažni čistač unutrašnjih, fasadnih boja, završnih akrilnih maltera, kulira i ...
Namenjen je za čišćenje unutrašnjih disperzivnih, fasadnih boja, akrilnog maltera sa svih površina (beton,
oluci, gilenderi, pločice i dr.), kulir plasta, dekorativnih tehnika i sl

Dostupnost: Rasprodato

Jedinica mere: kom

Kontaktirajte nas radi informisanja oko mogućnosti i načina isporuke.

Paint CLENAER STRONG 500ml snažni čistač unutrašnjih, fasadnih boja, završnih akrilnih maltera, kulira i ...
Namenjen je za čišćenje unutrašnjih disperzivnih, fasadnih boja, akrilnog maltera sa svih površina (beton,
oluci, gilenderi, pločice i dr.), kulir plasta, dekorativnih tehnika i sl

PRIMENA:
PAINT CLEANER STRONG je sredstvo namenjeno za čišćenje u industriju, radionicama, gradilištima i domaćinstvima.

UPUSTVO ZA UPOTREBU:
Naneti sredstvo na zaprljanu površinu, ostaviti da odstoji 3 minuta, nakon čega zaprljano mesto očistiti vlažno krpom,
špahlom, grubom četkom i isprati vodom. U slučaju da zaprljane površine nisu u potpunosti očišćene postupak ponoviti.
Priliko skidanja površina obojenog betona i površina obojenih vodenim premazima prvo probati na neprimetnom mest
zbog mogućnosti skidanja faarbe sa istog.

Čistač boje sadrži amonijačnu vodu 25-27%, butoksietanol, lutensol, "S" odmašćivač i čistač.

PAŽNJA:
Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja.
Nositi zaštitne rukavice, skinuti svu kontaminiranu odeću. Ako dospe na kožu isprati sa dosta vode.
Ako dospe u oči, pažljivo ispirati nekoliko puta, ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je
moguće nastaviti ispiranje. Ako dođe do iritacije kože, očiju ili osip potražiti medicinsku pomoć.

Naziv artikla: Paint CLEANER STRONG 500ml snažni čistač unutrašnjih, fasadnih boja i završnih akrilnih malteraA
Proizvođač: HOUSE