ISOMAT VARNISH-PU 2KW Providni, dvokomponentni, poliuretanski lak na vodenoj bazi SATIN-MATT

Kratak opis
VARNISH-PU 2KW Providni, dvokomponentni, poliuretanski lak na vodenoj bazi
Opis
VARNISH-PU 2KW je providni, alifatični, dvokomponentni poliuretanski lak na vodenoj bazi.
Membrana koju formira je vodoodbojna, otporna na UV zračenje, ne dobija žućkastu boju, i ima jako
dobru mehaničku i hemijsku otpornost.
Nudi sledeće prednosti:
- Jednostavna primena.
- Otpornost na UV zračenje i vremenske uslove (kiša, mraz).
- Otpornost na deterdžente, ulja, morsku vodu, baze.
- Paropropusnost
- Otpornost na pešački i slabiji automobilski saobraćaj
- Idealan je za unutrašnju upotrebu u prostorijama sa slabom ventilacijom jer je na vodenoj bazi i zbog toga gotovo bez mirisa.
Sertifikovan je CE oznakom kao premaz za površinsku zaštitu betona, prema EN 1504-2.
Sertifikovan je za bezbednu primenu na podovima u prostorijama u kojima se vrši prerada i rukovanje
hranom (ISEGA, Nemačka, sertifikat br.: 55735 U21).
Primena
VARNISH-PU 2KW je pogodan za vododbojnost i zaštitu:
- Dekorativnih cementnih maltera.
Naziv artikla Šifra Dostupnost Jed. mere Cena Količina Dodaj u korpu Dostava
ISOMAT VARNISH-PU 2KW SATIN-MATT 1kg 19012028 Na stanju set 4.576,00 din
ISOMAT VARNISH-PU 2KW SATIN-MATT 5kg 19012029 Proveriti dostupnost set 19.190,00 din

VARNISH-PU 2KW Providni, dvokomponentni, poliuretanski lak na vodenoj bazi

Opis
VARNISH-PU 2KW je providni, alifatični, dvokomponentni poliuretanski lak na vodenoj bazi.
Membrana koju formira je vodoodbojna, otporna na UV zračenje, ne dobija žućkastu boju, i ima jako
dobru mehaničku i hemijsku otpornost.
Nudi sledeće prednosti:
- Jednostavna primena.
- Otpornost na UV zračenje i vremenske uslove (kiša, mraz).
- Otpornost na deterdžente, ulja, morsku vodu, baze.
- Paropropusnost
- Otpornost na pešački i slabiji automobilski saobraćaj
- Idealan je za unutrašnju upotrebu u prostorijama sa slabom ventilacijom jer je na vodenoj bazi i zbog toga gotovo bez mirisa.
Sertifikovan je CE oznakom kao premaz za površinsku zaštitu betona, prema EN 1504-2.
Sertifikovan je za bezbednu primenu na podovima u prostorijama u kojima se vrši prerada i rukovanje
hranom (ISEGA, Nemačka, sertifikat br.: 55735 U21).

Primena
VARNISH-PU 2KW je pogodan za vododbojnost i zaštitu:
- Dekorativnih cementnih maltera.
- Betona.
- Prirodnog kamena.
- Drveta.
- Epoksidnih boja, (npr. ukoliko želimo da postignemo mat efekat finalne površine)

Uputstvo za upotrebu
1. Podloga
Podloga mora biti suva, čista, bez masnoća, trošnih delova, prašine itd.

2. Mešanje
Komponente A (smola) i B (učvršćivač) su spakovane u dve zasebne kante, sa unapred
određenom težinskom srazmerom. Cela količina komponente B se dodaje u komponentu A uz stalno mešanje.
Mešati 2 komponente oko 2-3 minuta, koristeći mikser sa niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je dobro promešati i uz zidove i dno posude kako bi se postigla ravnomerna disperzija učvršćivača.
Nakon toga, može se dodati voda uz stalno mešanje (do 10% težinski, u zavisnosti od željene obradivosti). Voda se ne sme dodavati uporedo sa komponentnom B, već tek kada su komponente A i B pomešane. Pre primene, preporučeno je ostaviti masu nakon mešanja da miruje par minuta kako bi se zarobljeni vazduh oslobodio.

3. Primena - Potrošnja
VARNISH-PU 2KW se nanosi valjkom ili četkom u 2-3 sloja. Svaki sloj se nanosi u roku od 24h od prethodnog, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Potrošnja: 70-120 g/m² po sloju, u zavisnosti od poroznosti podloge.

Alat očistiti vodom dok je VARNISH-PU 2KW još uvek svež.

Napomene
- Površine sa zarobljenom vlagom se moraju u potpunosti osušiti pre nanošenja VARNISH-PU 2KW-a.
- Kod povšina ranije tretiranim vodoodbojnom impregnacijom se može javiti problem sa adhezijom. Preporučuje se da se prvo uradi probna aplikacija kako bi se proverila kompatibilnost podloge.
- Temperatura tokom nanošenja i očvršćavanja proizvoda treba biti između +8˚C i +35˚C.
- Sadžaj vlage podloge mora biti < 4%, a ambijentalne vlage <65%. Visoka ambijentalna vlaga može negativno uticati na sušenje laka VARNISH-PU 2KW.
- Ukoliko se očekuje temperatura ispod +8˚C ili se očekuje kiša u narednih 48 h, odložiti nanošenje laka.
- VARNISH-PU 2KW je namenjen samo za profesionalnu upotrebu.

Pakovanje Kante od 1 kg i 5 kg.

Tehnički podaci
1. Svojstva proizvoda u tečnom obliku
Oblik: dvokomponentna poliuretanska smola
Boja: providna, satenska-mat
Gustina (A+B): 1,02 kg/l
Viskozitet: 200 mPa·sec (na +23˚C)
Proporcija mešanja
(A:B): 100:25 težinski
Upotrebljivost: 1 h (na +23˚C)
2. Svojstva očvrsle membrane
Zatezna čvrstoća: 40 N/mm2 (ASTM D412)
Čvrstoća, Shore D: 63
(ISO 868)
Otpornost na udar: 6 Nm (ISO 6272)
Vodonepropusnost: 5 atm (DIN 1048)
Otpornost na abraziju: ≤ 45 mg (CS17/1000/1000) (ASTM D 4060)
Kapilarna apsorpcija: 0,02 kg/m2·h0,5 (EN 1062-3, zahtev EN 1504-2: w < 0,1)
Propustljivost CO2: Sd > 50 m (EN 1062-6)
Propustljivost vodene pare: Sd = 0,66 m (EN ISO 7783-2, propustljiv, klasa I < 5m)
Sila prijanjanja: 2,8 N/mm2 (EN 1542)
Simulirani vremenski uslovi: Prolazi (bez pojave , mehura, pukotina ili ljuštenja)(EN 1062-11,nakon 2000h)
Vatrootpornost: Evropska klasa F (EN 13501-1)

Više detalja saznajte, pročitajte TEHNIČKI LIST

 

Ako se koristi za premazivanje a ujedno kao i hidroizolacija pločica i ne upojnih površine neophodno je naneti PRAJMER

Pogledajte proizvod kliknite na sliku:

                                        

Pogledajte Tehnički list za EPOXIPRIMER 500

Naziv artikla: ISOMAT VARNISH-PU 2KW Providni, dvokomponentni, poliuretanski lak na vodenoj bazi SATIN-MATT
Uvoznik: ISOMAT DOO ŠIMANOVCI
Zemlja porekla: EVROPSKA UNIJA