EPOXYPRIMER 500 Dvokomponentni, epoksidni prajmer na vodenoj bazi

Kratak opis
Opis EPOXYPRIMER 500 je dvokomponentni, epoksidni prajmer na vodenoj bazi. Poseduje visoku čvrstoću i otpornost na abraziju. Može se naneti na suve ili blago vlažne površine, bez stajaće vode. Klasifikovan je kao SR-B2,0 prema EN 13813. Primena EPOXYPRIMER 500 se koristi kao prajmer za ISOFLEX-PU 500 i druge poliuretanske sisteme kada se nanosi na neupijajuće podloge ili stare hidroizolacione slojeve. Može se koristiti kao prajmer, ali i za pripremu reparaturnih materijala (sa dodatkom kvarcnog peska) za popravke podloga na cementnoj bazi, kao što su beton ili cementna košuljica, koje će biti pokrivene DUROFLOOR epoksidnim smolama.
Naziv artikla Šifra Dostupnost Jed. mere Cena Količina Dodaj u korpu Dostava
EPOXYPRIMER 500 1 lit 19012030 Na stanju set 3.128,00 din
EPOXYPRIMER 500 4 lit 19012031 Proveriti dostupnost set 7.811,67 din
EPOXYPRIMER 500 10 lit 19012032 Proveriti dostupnost set 23.312,00 din
EPOXYPRIMER 500 210 lit 19012033 Proveriti dostupnost set 41.110,00 din

EPOXYPRIMER 500 Dvokomponentni, epoksidni prajmer na vodenoj bazi

Opis
EPOXYPRIMER 500 je dvokomponentni, epoksidni prajmer na vodenoj bazi. Poseduje visoku čvrstoću i otpornost na abraziju.
Može se naneti na suve ili blago vlažne površine, bez stajaće vode.
Klasifikovan je kao SR-B2,0 prema EN 13813.

Primena
EPOXYPRIMER 500 se koristi kao prajmer za ISOFLEX-PU 500 i druge poliuretanske sisteme kada se nanosi na neupijajuće podloge ili stare hidroizolacione slojeve.
Može se koristiti kao prajmer, ali i za pripremu reparaturnih materijala (sa dodatkom kvarcnog peska) za popravke podloga na cementnoj bazi, kao što su beton ili cementna košuljica, koje će biti pokrivene DUROFLOOR epoksidnim smolama.

Tehnički podaci
Baza: dvokomponentna epoksidna smola
Boja: bledo žuta
Viskozitet (A): 900 mPa.s
Viskozitet (B): 4.400 mPa.s
Viskozitet (A+B): 8.000 mPa.s
Gustina (A): 1,1 kg/l
Gustina (B): 1,0 kg/l
Gustina (A+B): 1,02 kg/l
Proporcija mešanja (Α:Β): 25:75 težinski
Upotrebljivost: oko 60 min (+20ºC)
Minimalna temperatura očvršćavanja: +8ºC
Prohodnost: nakon 18 h (+23ºC)
Naredni sloj: nakon 24 h (23ºC)
Finalna čvrstoća: nakon 7 dana (+23ºC)
Adhezija: > 3 Ν/mm2 (tačka pucanja betona)
Čišćenje alata:
Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

Uputstvo za upotrebu
1. Podloga
Podloga mora biti:
* Stabilna.
* Očišćena od materijala koji ometaju vezivanje, tj. bez prašine, trošnih delova, masnoće itd.
* Zaštićena od prodiranja vlage sa donje strane.
Ukoliko se na podlogu nanose epoksidne smole DUROFLOOR sistema, sledeći zahtevi moraju biti zadovoljeni:
Kvalitet betona: min C20/25
Kvalitet cementne
košuljice: sadržaj cementa 350 kg/m3
Pored toga, podlogu treba pripremiti četkanjem, struganjem, brušenjem, peskarenjem, sačmarenjem, vodom pod pritiskom i sl., u zavisnosti od prirode podloge. Zatim, podlogu dobro očistiti od prašine uz pomoć snažnog usisivača.
2. Mešanje komponenti
Komponente A (smola) i B (učvršćivač) su zapakovane u dve odvojene posude u unapred određenoj težinskoj srazmeri. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A. Mešati komponente 2-3 minuta mikserom sa niskim brojem obrtaja (300 rpm), dok smesa ne postane ujednačena. Važno je dobro promešati uz zidove i dno posude, kako bi se postigla ravnomerna disperzija učvršćivača. Željena obradivost smese može se postići dodavanjem vode (10-30% težinski).
3. Nanošenje - Potrošnja
U zavisnosti od primene, EPOXYPRIMER 500 se može koristiti na sledeći način:
a) Kao prajmer za ISOFLEX-PU 500
Podloga se prajmeriše proizvodom EPOXYPRIMER 500, razređenim vodom do 30% težinski. Nanosi se četkom ili valjkom u jednom sloju.
Potrošnja: 150-200 g/m2.

U zavisnosti od vremenskih uslova, ISOFLEX-PU 500 se nanosi u roku od 24-48 sati od prajmerisanja, čim sadržaj vlage padne ispod 4%.
b) Prajmer za epoksidne smole
Podloga se prajmeriše proizvodom EPOXYPRIMER 500, razređenim vodom do 30% težinski. Nanosi se četkom ili valjkom u jednom sloju.
Potrošnja: 150-200 g/ m2.
Kada se prajmer osuši, sve nesavršenosti (pukotine, rupe) zapuniti materijalom EPOXYPRIMER 500 pomešanim sa kvarcnim peskom granulacije 0.0-0.4 mm (ili Q35) u težinskoj proporciji 1:2 do 1:3.
Odabrani sistem DUROFLOOR se nanosi u roku od 24-48 sati od prajmerisanja i čim sadržaj vlage sloja prajmera EPOXYPRIMER 500 padne ispod 4%. U slučaju da je i posle 48 sati količina vlage veća od 4%, procedura se ponavlja.
Ukoliko se DUROFLOOR nanosi posle isteka vremena, na još sveži prajmer posipa se kvarcni pesak granulacije 0.4-0.8 mm kako bi se osiguralo dobro vezivanje. Nakon očvršćavanja prajmera, sav nezalepljeni pesak ukloniti snažnim usisivačem.
Pakovanje
EPOXYPRIMER 500 je dostupan u pakovanjima (A+B) od 1 kg, 4 kg, 10 kg i 20 kg, sa komponentama A i B u unapred određenoj težinskoj srazmeri.
Rok upotrebe/Skladištenje
12 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se čuva u originalnom neotvorenom pakovanju, na temperaturi između +5οC i 35οC. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i mraza.

Napomene
* Preporučuje se da se pre nanošenja proizvoda na plastične podloge, najpre proveri kompatibilnost sa podlogom (npr. PVC, polikarbonske ploče).
* Obradivost epoksidnih materijala zavisi od temperature. Idealna temperature za ugradnju je između +15°C i +25°C, tada proizvod zadržava optimalno vreme vezivanja i propisanu obradivost. Sobna temperatura ispod +15°C produžava vreme očvršćavanja, a temperature iznad +30°C skraćuju vreme očvšćavanja. U zimskom periodu preporučuje se blago zagrevanje materijala, dok u letnjem periodu treba skladištiti proizvode u hladnim prostorijama pre ugradnje.
* U slučaju kada je vreme između nanošenja dva sloja duže od predviđenog ili u slučaju pokrivanja starog poda, pre nanošenja novog sloja potrebno je površinu prethodno temeljno očistiti i izbrusiti.
* Nakon očvršćavanja EPOXYPRIMER 500 je potpuno bezbedan po zdravlje.
* Pre upotrebe, pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.
* EPOXYPRIMER 500 je namenjen samo za profesionalnu upotrebu.

Naziv artikla: EPOXYPRIMER 500 Dvokomponentni, epoksidni prajmer na vodenoj bazi
Uvoznik: ISOMAT DOO ŠIMANOVCI
Zemlja porekla: EVROPSKA UNIJA