TERMOSAL 300°C antikorozivni termootporni premaz

Kratak opis
TERMOSAL 300 je temperaturno otporni premaz na bazi epoksidnog veziva, cinka u prahu, neorganskih
pigmenata, rastvarača i aditiva.
Upotrebljava se kao antikorozivni premaz za zaštitu čeličnih površina izloženih dejstvu visokih temperatura
do 300°C kao i za zaštitu metalnih delova izloženih dejstvu goriva, maziva i atmosferilija.
Naziv artikla Šifra Dostupnost Jed. mere Cena Količina Dodaj u korpu Dostava
TERMOSAL 300°C CRNI sjaj 1 kg 571001 Na stanju kom 1.486,00 din
TERMOSAL 300°C SREBRNI sjaj 1 kg 571002 Na stanju kom 1.499,00 din
Razrteđivač za TERMOSAL 300°C 0,8lit 571000 Na stanju kom 716,00 din

OPIS PROIZVODA
   - Jednostavna primena
   - Osnovni i završni premaz u jednom
   - Odlična adhezija
   - Dobra pokrivna moć
   - Velika elastičnost
   - Odlične mehaničke karakteristike
   - Dobra antikorozivnost
   - Otporan na temperature do 300°C
   - Otporan na atmosferilije
   - Otporan na goriva i maziva

TEHNIČKI PODACI
Epoksi-estarska baza
TERMOSAL 300 je temperaturno otporni premaz na bazi epoksidnog veziva, cinka u prahu, neorganskih pigmenata, rastvarača i aditiva.
Upotrebljava se kao antikorozivni premaz za zaštitu čeličnih površina izloženih dejstvu visokih temperatura
do 300°C kao i za zaštitu metalnih delova izloženih dejstvu goriva, maziva i atmosferilija.

Optimalan je za zaštitu:
   - dimnjaka
   - konstrukcija i delova mašina
   - toplovodnih cevi
   - spoljašnjih obloga kotlova izloženih temperaturama do 300°C
Za specijalne zahteve kontaktirati tehničku službu PITURE.

Izgled: Pigmentirana smeša
Nijansa: Srebrna, crna, siva, oksid crvena, bela

Sjaj: Sjajni i mat

Gustina / 20ºC: 1,25±0,05 g/cm³ SRPS EN ISO 2811-1
Viskozitet / 20 ºC: 100±10s SRPS EN ISO 2431
Sadržaj neisparljivih materija:
min.60% SRPS EN ISO 3251
Sušenje za postizanje 30-35 mikrona suvog sloja (na 20ºC i 50% relativne vlažnosti vazduha):
Suv na dodir: 2-3h Potpuno suv: 24h Prinudno sušenje: 30min na 130ºC
Brzina sušenja zavisi od temperature podloge i okoline, debljine sloja i relativne vlažnosti vazduha.

Teorijska potrošnja:
9 m²/kg za debljinu suvog sloja od 30 mikrona (bez rastura materijala).
Čišćenje alata:
Neposredno posle upotrebe očistiti alat Razređivačem za Termosal 300. Očvrsli materijal ukloniti mehaničkim putem.
Rok upotrebe i skladištenje:
24 meseca od datuma proizvodnje, za pravilno uskladišten proizvod u originalnoj, neotvorenoj i
neoštećenoj ambalaži, na suvom i dobro provetrenom mestu, pri temperaturama do +30ºC.

PRIPREMA PODLOGE
Da bi TERMOSAL 300 posedovao optimalne osobine mora biti primenjen na podlogama koje su adekvatno pripremljene.
Metalna podloga mora biti čvrsta, čista, suva, očišćena od korozije i prljavštine, odmašćena od ulja i masnoća.
Odmašćivanje se radi ekstrakcionim benzinom. Kod reparacije moraju biti uklonjeni i svi slojevi stare boje.
Priprema površine: Peskarenje do stepena Sa 2 ½ ili ručna priprema do stepena St 3.
Nakon pripreme metalne površine radi se nanošenje premaza TERMOSAL 300 direktno na podlogu.

UPUTSTVO ZA PRIMENU
USLOVI PRIMENE
Temperatura podloge: +5ºC min / +30ºC max
Temperatura okoline: +5ºC min / +30ºC max
Vlažnost vazduha: 75% max
Tačka rose: Prilikom aplikacije temperatura mora biti
minimum 3ºC iznad tačke rose.
Napomena: Maksimalna dozvoljena razlika između
temperature podloge i vazduha je 5ºC.
Alat za mešanje
Koristiti mešalicu sa rotirajućim diskom 2-3 minuta.
PRIPREMA SMEŠE:
Pre upotrebe dobro promešati smešu do potpune homogenizacije. Smešu razrediti Razređivačem za
Termosal 300 do viskoziteta koji su dati u tabeli.
Preporučeno vreme mešanja je 2-3minuta.
Stepen razređenja zavisi od načina aplikacije pneumatsko: 10-15 % razređivača
četka: 0-5 % razređivača

  Dizna     Viskoznost      Pritisak
1,3-1,6       18-23         3-5 Bara

četkom - 60-70 -

Sve tehničke informacije koje se odnose na primenu i upotrebu proizvoda bazirane su na našem dosadašnjem znanju i iskustvu
kao i na laboratorijskim ispitivanjima. Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata u primeni proizvoda P ITURA.
Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi.
Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene u tehničkom listu.

PRIPREMA PODLOGE UGRADNJA:
Pre ugradnje proveriti temperaturu podloge, relativnu vlažnost vazduha i tačku rose i ako su svi uslovi
ispunjeni može se početi sa ugradnjom.
TERMOSAL 300 se nanosi prskanjem ili četkom u 1 -2 sloja na prethodno pripremljenu podlogu.
Osobine suvog premaza u sistemu zaštite 
Sistem zaštite:
Termosal 300 – 1 sloj od 30-35 μm
Stepen prianjanja: Gt 0
Elastičnost: 6 mm
Tvrdoća (Persoz): 50 s
Savijanje (Ø10 mm): bez pucanja
Otpornost filma na povišenoj temperaturi (3h na 300°C):
Otporan (Adhezija Gt 0)
Otpornost filma na termički šok - 3 ciklusa
(15 min na 300°C / 1 min u vodi 20°C): Otporan (Adhezija Gt 0)
Otpornost na vodu, 24h: Otporan, bez promena
Napomene o primeni:
Za optimalnu primenu ne dozvoliti da se proizvod izlaže direktnoj sunčevoj svetlosti. Pri aplikaciji se
stvaraju mikro mehurići, ne nanositi debele slojeve. Pravilna priprema podloge i primena obezbeđuju dug
vek trajanja proizvoda.

 

 

Naziv artikla: TERMOSAL 300°C antikorozivni termootporni premaz
Proizvođač: PITURA DOO BEOGRAD