Šifra artikla: Sika® ViscoCrete®-1022

Sika® ViscoCrete®-1022 Snažan superplastifikator za betone 20kg

Kratak opis
Sika® ViscoCrete®-1022 je univerzalnisuperplastifikator koji se koristi za postizanje visokog kvaliteta betona uz produžetak ugradivosti.
UPOTREBA
Sika® ViscoCrete®-1022 se bazira na tehnologiji
polikarboksilatnih polimera. Koristi se za:
▪ Produženo vreme obradivosti betona
▪ Samozbijajući ( SCC ) i visokoplastične betone
▪ Betone velike gustine i kompaktnosti
▪ Za završne / izložene betonske površine
▪ Livene prefabrikovane elemente
▪ Transportne betone i industrijske podove
▪ Betone visokih čvrstoća i hemijske otpornosti

Dostupnost: Na stanju

Jedinica mere: kom

Cena:

8.632,00 din

Dostava ovog artikla je besplatna.

Sika® ViscoCrete®-1022 Snažan superplastifikator za betone

OPIS PROIZVODA
Sika® ViscoCrete®-1022 je univerzalnisuperplastifikator koji se koristi za postizanje visokog
kvaliteta betona uz produžetak ugradivosti.
UPOTREBA
Sika® ViscoCrete®-1022 se bazira na tehnologiji
polikarboksilatnih polimera. Koristi se za:
▪ Produženo vreme obradivosti betona
▪ Samozbijajući ( SCC ) i visokoplastične betone
▪ Betone velike gustine i kompaktnosti
▪ Za završne / izložene betonske površine
▪ Livene prefabrikovane elemente
▪ Transportne betone i industrijske podove
▪ Betone visokih čvrstoća i hemijske otpornosti
KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI
Sika® ViscoCrete®-1022 je snažan superplastifikator koji omogućava:
▪ Duže vreme održavanja konzistencije
▪ Bolju disperziju i hidrataciju cementne paste
▪ Malo trenje izmedju čestica cementa i agregata
▪ Specifičan je u visokoj redukciji vode u betonu
▪ Produžena obradivost betona i nizak W / C faktor
▪ Visoke početne i krajnje čvrstoće betona
▪ Bolji izgled završnog sloja betonskih površina Sika® ViscoCrete®-1022 ne sadrži hloride, tako da je
pogodan za prednapregnuti i armirani beton
▪ Koristi se za betonske konstrukcije veoma velike postojanosti koje odgovaraju visokim estetskim
zahtevima

INFORMACIJE O PROIZVODU
Hemijska osnova / baza Modifikovani polikarboksilati
Pakovanje IBC od 1040 kg, burad od 220 kg
Na zahtev, isporučuje se u rinfuzi.
Izgled / Boja Svetlo žuta / žućkasta
Rok trajanja 12 meseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja Skladištiti u neoštećenom i neotvorenom originalnom pakovanju u suvim
uslovima i na temperaturama između +5°C i +35°C. Čuvati od direktnog
izlaganja suncu i mrazu.
Gustina 1,04 ± 0,02 kg/l (na 20⁰ C)
pH vrednost 4,3 ± 1 (na 20⁰ C)
Sadržaj jona hlorida Ne sadrži hloride (ΕΝ 934-2)

INFORMACIJE O PRIMENI

Potrošnja / doziranje 0,2 – 2,5% po masi cementa

Kompatibilnost Sika® ViscoCrete®-1022 može da se kombinuje sa sledećim Sika proizvodima:
▪ Plastiment® serija, SikaPlast®, Sika® ViscoCrete® serija
▪ Sika® Stabilizer-4R
▪ SikaPump®
▪ SikaFume® -HR / Sikacrete® AR
▪ Sikacrete® UCS
▪ Sika® Aer
▪ SikaRapid® series
▪ Sika® Antifreeze
▪ Sika® FerroGard®-901
Radi postizanja boljeg efekta kontaktirati našu tehničku službu.
Preporučuju se probe na betonima pre kombinovanja više Sika proizvoda.

UPUTSTVA ZA PRIMENU
NAČIN PRIMENE / MEŠANJE
Sika® ViscoCrete®-1022 se dodaje u vodu za mešanje na fabrici betona ili se dodaje u mešalicu za beton na gradilištu.

NEDOSTACI / OGRANIČENJA
Potrebno je pridržavati se standardnih pravila dobre prakse u betoniranju, u vezi sa spravljanjem i
ugradnjom betona. Videti relevantne standarde. Svež beton mora propisno da se neguje.
▪ Prilikom upotrebe Sika® ViscoCrete®-1022, potrebno je uzeti u obzir odgovarajuću recepturu za smešu
materijala, a lokalne izvore materijala potrebno je prvo isprobati.
▪ Sika® ViscoCrete®-1022 ne dodavati u suvu mešavinu.
▪ Sika® ViscoCrete®-1022 dodati zajedno sa vodom za mešanje ili dodati na kraju mešanja.
▪ Pre primene, potrebno je izvršiti proveru pogodnosti proizvoda za određenu namenu.

Za detaljne podatke pročitati TEHNIČKI LIST koji se nalazi u korisnim dokumentima

Naziv artikla: Sika® ViscoCrete®-1022 Snažan superplastifikator za betone 20kg
Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO ŠIMANOVCI