Pravila i uslovi kupovine

Zadržavamo pravo da ograničimo količine raspoložive za prodaju ili koje su prodate.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku odbiti, otkazati ili prekinuti narudžbinu iz bilo kojeg razloga. Ako je cena bilo kojeg proizvoda, koji ste naručili, pogrešno prikazana na našoj web stranici, mi ćemo Vas o tome obavestiti i pružiti ćemo Vam priliku da naručite proizvod sa ispravnom cenom.

Vaš ispravno popunjen i dostavljen obrazac za narudžbinu predstavlja Vašu ponudu za kupovinu proizvoda ili usluga navedenih u narudžbenici. Vaša narudžbina će se smatrati prihvaćenom samo ako i kada smo poslali e-mail sa obaveštenjem na Vašu adresu e-pošte.

Bolago M ne prikuplja i ne skladišti podatke o Vašim kreditnim karticama, tako da nije odgovoran za njihovo gubljenje ili zloupotrebu.

Mi se oslanjamo na informacije koje pružate putem web stranica, uključujući i podatke o registraciji (ime i email adresa), podatke o plaćanju (brojeve kreditnih kartica i datum isteka), i povezanih informacija o transakcijama, koje moraju biti istinite, tačne, važeće i potpune. Vi ćete biti isključivo odgovorni za bilo koje i sve gubitke, štete i dodatne troškove koje Mi ili bilo koja druga osoba može imati kao rezultat Vašeg podnošenja lažne, netačne ili nepotpune informacije ili ne ažuriranja Vaših podataka o registraciji i plaćanju u roku od 30 dana od svake promene.