ISOMAT FD-CLEAN Sredstvo za uklanjanje ulja i masti sa betonskih podova

Kratak opis
ISOMAT FD-CLEAN Sredstvo za uklanjanje ulja i masti sa betonskih podova
Opis
FD-CLEAN je specijalno tečno sredsvo namenjeno za uklanjanje ostataka ulja i masti
(npr. lubrikanti, kolomast, životinjske i biljne masnoće, surutka, itd.) sa betonskih podova
kako bi na njih mogao da se nanese neki od epoksidnih sistema.
FD-CLEAN penetrira u pore betonskog poda napunjene masnoćama, obavlja razlaganje masti tako da može da se ispira vodom.
Primena
FD-CLEAN se koristi za uklanjanje sredstava za podmazivanje i mineralnih ulja sa
betonskih podova u garažama, automehaničarskim radionicama i mašinskim
halama, kao i za uklanjanje masti i ulja sa betonskih podova u prehrambenoj industriji i
skladištima masnih materijala.
Uputstvo za upotrebu
Naziv artikla Šifra Dostupnost Jed. mere Cena Količina Dodaj u korpu Dostava
ISOMAT FD-CLEAN 18 kg 19017005 Na stanju kom 25.537,00 din

ISOMAT FD-CLEAN Sredstvo za uklanjanje ulja i masti sa betonskih podova

Opis
FD-CLEAN je specijalno tečno sredsvo namenjeno za uklanjanje ostataka ulja i masti
(npr. lubrikanti, kolomast, životinjske i biljne masnoće, surutka, itd.) sa betonskih podova
kako bi na njih mogao da se nanese neki od epoksidnih sistema.
FD-CLEAN penetrira u pore betonskog poda napunjene masnoćama, obavlja razlaganje masti tako da može da se ispira vodom.

Primena
FD-CLEAN se koristi za uklanjanje sredstava za podmazivanje i mineralnih ulja sa
betonskih podova u garažama, automehaničarskim radionicama i mašinskim
halama, kao i za uklanjanje masti i ulja sa betonskih podova u prehrambenoj industriji i
skladištima masnih materijala.

Uputstvo za upotrebu
Prvo se sa površine očisti gruba nečistoća, uz pomoć vrele vode pod pritiskom. Potom se
površina na odgovarajući način tretira (brušenje, sačmarenje) tako da se
maksimalno otvore pore na betonu.
FD-CLEAN se potom razastire po betonu uz snažno utrljavanje žičanom četkom, kako bi
što dublje penetrirao u pore i izvršio razlaganje nataloženih masnoća.
Posle delovanja od najmanje 30 minuta, razloženo ulje se ispira vrelom vodom pod
pritiskom. Obavezna je upotreba gumenih rukavica tokom primene.

Napomene
• Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.
• Kad se koristi u zatvorenom prostoru, treba obezbediti dobru ventilaciju.
• Tokom rada izbegavati pušenje I upotrebu otvorenog plamena.
• Štetno ako se proguta. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. Iritativno za
oči i kožu. Toksično po vodene organizme.
Može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini. Čuvati van domašaja
dece. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, odmah potražiti lekarsku pomoć i pokazati
etiketu ili ambalažu. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa očima,
odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć. Nositi odgovarajuću zaštitnu
odeću i rukavice. Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se
posebnih uputstava/bezbednosnog lista.
• Sadrži više od 5% ali manje od 15% nejonskih površinskih aktivnih materijai manje
od 5% anjonskih površinskih materija. Sadrži više od 30% alifatičnih ugljovodonika.

Tehnički podaci
Oblik: bezbojna tečnost
Gustina: 0,92 kg/lit

Više detalja saznajte, pročitajte TEHNIČKI LIST

Naziv artikla: ISOMAT FD-CLEAN Sredstvo za uklanjanje ulja i masti sa betonskih podova
Uvoznik: ISOMAT DOO ŠIMANOVCI
Zemlja porekla: EVROPSKA UNIJA