ISOMAT EPOMAX LIQUID GLASS Tečno staklo za izradu dekorativnih površina

Kratak opis
EPOMAX-LIQUID GLASS je 2-komponentna, prozirna epoksidna smola bez rastvarača (tečno staklo), formulisana da kreira dekorativne površine. Pruža visoku mehaničku i hemijsku čvrstoću, odlično prijanjanje na podloge i veliku odradivost. Idealan za upotrebu u zatvorenim prostorima i uopšte, gde prisustvo rastvarača nije poželjno.
Sertifikovano je prema EN 13813 i klasifikovano kao SR-B2, 0-AR0, 5-IR4 tip podnih završnih obloga. Poseduje CE znak.
PRIMENA:
EPOMAX-LIQUID GLASS je namenjen za upotrebu kao dekorativni premaz za izlivanje predmeta na različitim podlogama, kao što su drvo, metal, kamen, plastika itd., čime se dobija čvrsta završna površina poput stakla.
Naziv artikla Šifra Dostupnost Jed. mere Cena Količina Dodaj u korpu Dostava
ISOMAT EPOMAX LIQUID GLASS 2K 1kg 19015001 Na stanju set 5.438,00 din
ISOMAT EPOMAX LIQUID GLASS 2K 3kg 19015002 Proveriti dostupnost set 15.133,00 din

EPOMAX-LIQUID GLASS je 2-komponentna, prozirna epoksidna smola bez rastvarača (tečno staklo), formulisana da kreira dekorativne površine. Pruža visoku mehaničku i hemijsku čvrstoću, odlično prijanjanje na podloge i veliku odradivost. Idealan za upotrebu u zatvorenim prostorima i uopšte, gde prisustvo rastvarača nije poželjno.
Sertifikovano je prema EN 13813 i klasifikovano kao SR-B2, 0-AR0, 5-IR4 tip podnih završnih obloga. Poseduje CE znak.

PRIMENA:
EPOMAX-LIQUID GLASS je namenjen za upotrebu kao dekorativni premaz za izlivanje predmeta na različitim podlogama, kao što su drvo, metal, kamen, plastika itd., čime se dobija čvrsta završna površina poput stakla.

Uputstvo za upotrebu
1. Priprema podloge
Površina koja se tretira mora biti:
- Suva i stabilna.
- Bez materijala koji sprečavaju adheziju, npr. prašina, trošni materijali, masnoća itd.
- aštićeno od negativnog pritiska vode.
2. Mešanje komponenti
Komponente A (smola) i B (očvršćivač) se pakuju u odvojenim kantama sa već određenim odnosom mešanja po težini. Cela količina komponente B se dodaje komponenti A. Dve komponente treba da se mešaju oko 2 minuta mikserom male brzine (300 opm . ažno je dobro mešati smešu blizu strana i dna kontejnera, kako bi se postigla ravnomerna disperzija učvršćivača.
3. Proces nanošenja - Potrošnja
U zavisnosti od upotrebe, smeša se može naneti valjkom ili lopaticom, ili se može sipati na površinu koja se tretira.

Izlivanje objekata
Punjenje – sloj za zaglađivanje
Upijajuće površine kao što su drvo, keramika itd., moraju biti premazane tankim slojem EPOMAX-LIQUID GLASS-a kako bi se osiguralo njihovo ravnjanje i postigao jedinstven rezultat.
Nakon što se ravnajući sloj potpuno osuši, neravne delove treba poravnati papirom za brušenje.

Utapanje objekata
Predmeti koji će se obrađivati, kao što su kovanice, lišće, itd., moraju biti potpuno suvi i bez vlage.
Kada je debljina livenja ≥ 2 mm, treba napraviti odgovarajući kalup, tako da ne dozvoli curenje smole.

Primena EPOMAX-LIQUID GLASS-a
Potrebna količina smole se prelije na tretiranu površinu, a zatim rasporedi lopaticom za ravnomerno raspoređivanje. Posle 10-20 minuta površinu izlivene smole treba pažljivo proveriti, da bi se, ukoliko postoje, zarobljeni mehurići vazduha uklonili zagrevanjem sveže površine EPOMAX LIQUID GLASS-a upotrebom male let lampe ili upotrebom fena.
Nakon završetka nanošenja, površina mora biti pokrivena najmanje 24 sata kako bi bila zaštićena od prašine i drugih zagađivača.

Napomene
- Debljina nanosa po sloju ne sme prelaziti 5- mm kako bi se sprečilo povećanje temperature tokom egzotermne reakcije i pomoglo da zarobljeni mehurići vazduha lakše izađu.
- Lepljenje između uzastopnih slojeva može biti pod velikim uticajem vlage ili prljavštine koja se nalazi između njih.
- U slučaju da je vreme čekanja između nanošenja uzastopnih slojeva duže od očekivanog ili stare podove treba ponovo prekriti, podlogu treba temeljno očistiti i zalepiti pre nanošenja novog sloja.
- EPOMAX-LIQUID GLASS može se bojiti sa određenim pigmentima. a dalja uputstva kontaktirajte Tehničku podršku
- Molimo pročitajte sigurnosne napomene na ambalaži pre upotrebe.

POTROŠNJA 1,1 kg/m²/mm debljine sloja.

PAKOVANJE 1 kg (A+B), 3 kg (A+B).
EPOMAX-LIQUID GLASS se isporučuje u kantama (A + B) od 1 kg i 3 kg, sa komponentama A i B koje imaju unapred određeni odnos mešanja po težini (A : B = 100:58% po težini).

Tehnički podaci
Baza: 2-komponentna
epoksidna smola
Boja: prozirna
Viskoznost: 450-550 mPa·s at +23°C
Gustina (A+B): 1.10 kg/l
Odnos mešanja (A:B): 100:58 po težini
Otvoreno vreme za rad: 35-40 min na +23°C
Minimalna temperatura očvršćavanja: +8°C
Početno vreme sušenja: nakon 8 h na +23°C
Lak pešački saobraćaj: nakon 24 h na +23°C
Finalna čvrstoća: nakon 7 dana na +23°C
Maksimalna debljina sloja: 5-6 mm
Okvirno vreme čekanja
između slojeva: 1-2h na +23°C
Zatezna čvrstoća: 42 N/mm2
Prekidna čvrstoća: 14%
Čvrstoća prema Shore D: 75
Pritisna čvrstoća: > 60 N/mm2 (EN 13892-2)
Otpornost na savijanje: > 50 N/mm2 (EN 13892-2)
Adheziona sila: > 3 N/mm2 (lom po betonu)
Otpornost na habanje (prEN 13892-4, BCA) AR0.5
Otpornost na udar: IR4 (EN ISO 6272)
Čišćenje alata:
Alate treba temeljno očistiti SM-25 specijalnim rastvaračem odmah nakon upotrebe.

Više detalja saznajte, pročitajte TEHNIČKI LIST

Naziv artikla: ISOMAT EPOMAX LIQUID GLASS Tečno staklo za izradu dekorativnih površina
Uvoznik: ISOMAT DOO ŠIMANOVCI
Zemlja porekla: EVROPSKA UNIJA