IRKOM Autoreparatur MEHANO boja za poljoprivredne i građevinske mašine

Kratak opis
MEHANO boja se koristi kao završna boja u sistemu za repariranje putničkih automobila, kamiona, traktora i drugih metalnih površina u metalnoj industriji. Pripada grupi proizvoda najvišeg kvaliteta. Film se odlikuje visokim sjajem i pokrivnom moći, izvanrednim razlivanjem i mehaničkim svojstvima: tvrdoćom, elastičnošću, prijanjanjem i otpornošću na atmosferilije u svim klimatskim uslovima primene.
  Naziv artikla Šifra Dostupnost Jed. mere Cena Količina Dodaj u korpu Dostava
  MEHANO Razređivač 1 L 682000 Na stanju kom 497,00 din
  Mehano RAKOVICA PLAVA 750ml 682001 Na stanju kom 937,00 din
Mehano CRNA Ral: 7021  750ml Mehano CRNA Ral: 7021 750ml 682002 Na stanju kom 937,00 din
Mehano SIVA  Ral: 7038  750ml Mehano SIVA Ral: 7038 750ml 682003 Na stanju kom 937,00 din
Mehano IMT SIVA   750ml Mehano IMT SIVA 750ml 682004 Na stanju kom 937,00 din
Mehano JOHN DEER ZELENA 750ml Mehano JOHN DEER ZELENA 750ml 682005 Na stanju kom 1.114,00 din
Mehano CATERPILLASR ŽUTA 750ml Mehano CATERPILLASR ŽUTA 750ml 682006 Na stanju kom 1.114,00 din
Mehano ORANŽ  750ml Mehano ORANŽ 750ml 682007 Na stanju kom 1.114,00 din
Mehano IMT CRVENA Mehano IMT CRVENA 682008 Na stanju kom 1.114,00 din

MEHANO boja se koristi kao završna boja u sistemu za repariranje putničkih automobila, kamiona, traktora i drugih metalnih površina u metalnoj industriji. Pripada grupi proizvoda najvišeg kvaliteta. Film se odlikuje visokim sjajem i pokrivnom moći, izvanrednim razlivanjem i mehaničkim svojstvima: tvrdoćom, elastičnošću, prijanjanjem i otpornošću na atmosferilije u svim klimatskim uslovima primene.

Nanosi se u 1-2 sloja preko osnovne boje ili međusloja ili direktno na prethodno pripremljene metalne podloge, postupkom prskanja (pneumatski, elektrostatski ili airless) ili četkom. Razređuje se Razređivačem za Autoreparatur: za pneumatsko i elektrostatsko nanošenje na viskoznost 18-23s, za airless na 70- 80s, a za nanošenje četkom na 60-70s DIN 4/20°C. Suši na prašinu za 1-2h, na dodir za 2-4h, a potpuno za 24h pri temperaturi 20-25°C i vlažnosti vazduha max. 65-75%. Prinudno suši na 80°C za 30-60 min.

* Preporučujemo Irkom Nitro temeljnu boju za metal kao podlogu u sistemu zaštite vozila i mehanizacije

Rok upotrebe: 48 meseci
Pokrivnost: pakovanje od 0.75l pokriva 6-8

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Ne udisati maglu / paru / sprej. Potražiti medicinski savet/ posmatranje, ako se ne osećate dobro. Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
OPASNOST: Zapaljiva tečnost i para. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Dovodi do oštećenja organa, usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Sadrži etil metil ketoksim i kobalt-bis (2-etilheksanoat). Može da izazove alergijsku reakciju.

Naziv artikla: IRKOM Autoreparatur MEHANO boja za poljoprivredne i građevinske mašine
Proizvođač: IRKOM D.O.O. KOSJERIĆ
Zemlja porekla: Srbija