Šifra artikla: 330141

ANTIFON HESYKHIA podešavajući, lagane za udoban rad, obloženi, za jaku buku, 29dB. EN 352-1

Kratak opis
Antifoni sa nosačem oko glave, su konstruisani tako da umanje uticaj štetnog dejstva visokog nivoa buke.

Dostupnost: Na stanju

Jedinica mere: kom

Cena:

956,00 din

Dostava je besplatna ukoliko je ukupna vrednost korpe preko 5.000,00 din.

ANTIFON HESYKHIA podešavajući, lagane za udoban rad, obloženi, za jaku buku, 29dB. EN 352-1

Namena
Antifoni sa nosačem oko glave, su konstruisani tako da umanje uticaj štetnog dejstva
visokog nivoa buke.
Način postavljanja
1. Razmaknuti kosu kako bi se omogućilo dobro naleganje jastučića antifona na
površinu glave. Ukoliko postoje, ukloniti naušnice, sa ušnih školjki, kako bi
naleganje jastučića antifona na površinu glave, bilo što bolje.
2. Pritisnuti zaštitne školjke antifona, tako da one dobro nalegnu oko ušnih školjki.
3. Centrirati obe zaštitne školjke oko oba uva.
4. Pomerati zaštitne školjke gore-dole, kako bi se našao najpovoljniji položaj u kome
antifoni najbolje naležu na površinu glave oko ušiju.
5. Proveriti kako zaštitne školjke antifona naležu preko okvira naočara, ako se
one koriste. Ako ovo naleganje nije dobro, tada će i zaštita od buke biti
umanjena.
6. Nivo zaštite je najlakše proveriti glasnim govorom. Glas tom prilikom treba da
bude što dublji (kao iz bureta). Buka ne bi trebala da bude veća od one pre
stavljanja antifona.

Frekvencija(Hz)                     125    250    500    1000    2000    4000    8000
Srednje slabljenje(dB)         17.3   21.0   28.9     37.7     33.1     37.8     34.9
Standardna devijacija (dB)    3.1     3.3     4.6       3.7       3.3       3.6        3.6
APV (dB)                               14.2   17.7   24.3     34.0     29.8     34.2      31.3
SNR:    29dB     H:32 dB     M:27 dB    L:20 dB

PAŽNJA: Ove antifone ne bi trebalo nositi u kombinaciji sa bilo
kojom drugom zaštitom disajnih organa ili bilo kakvim tvrdim
šeširom. Loše naleganje antifona, koje nije u skladu sa datim
uputstvima, umanjiće efikasnost zaštite od buke. Neprimenjivanje
ove vrste zaštite u toku rada od 100% vremena izloženosti štetnom
nivou buke, može izuzetno da uveća rizik od trajnog oštećenja sluha.
Udarni zvuk
Iako su antifoni namenjeni za zaštitu od udarnog zvuka, merenja redukcije zvuka se
zasnivaju na probi dejstva kontinualnog zvuka, pa stoga možda neće biti merodavna
procena zaštite ovog sredstva kod udarnog zvuka koji se razvija kod npr. pucnja iz
pištolja.
Procenjeni stepen redukcije buke kod pojedinih korisnika
Nivo redukcije buke zasniva se na laboratorijskim merenjima. Ovakve ocene nije
moguće koristiti za pouzdano predviđanje nivoa zaštite, koju je potrebno
ostvariti u određenom okruženju. Ako vam je potrebna profesionalna zaštita od buke,
možete se učlaniti u program očuvanja sluha. Ako vam je neophodna zaštita od buke
van radnog mesta, procenu stepena zaštite bi trebalo da izvrše fonijatar, specijalista
ORL ili doktor opšte prakse.
Čuvanje: Kada se antifoni ne koriste, poželjno je zaštitne školjke antifona držati u
čistim i suvim kesicama od polivinila.
Održavanje
1. Pre svake upotrebe, izvršiti proveru jastučića i plastični oklop na zaštitnim
školjkama antifona, kao nosač oko glave. Ako su jastučići na zaštitnim
školjkama tvrdi, pocepani ili oštećeni na bilo koji način, ili su na isti način
oštećeni ili istrošeni plastični oklop školjke i nosač oko glave, potrebno je
odbaciti ovakve antifone i uzeti u upotrebu nove i ispravne.
2. Pranje vršiti sa toplim rastvorom vode i sapunice, a ne koristiti u tu svrhu organske
rastvarače ili alkohol.