Pravila privatnosti

Vaša privatnost je veoma važna za nas. U skladu sa tim, veoma je važno da razumete kako mi prikupljamo i koristimo privatne podatke. U sledećem ističemo naša pravila privatnosti:

  • Pre ili za vreme prikuljanja ličnih podataka biće predočena svrha njihovog prikupljanja.
  • Prikupljaćemo i koristiti lične podatke isključivo u svrsi koju smo naznačili i u slične namene osim ako to nije drugačije dogovoreno ili u zakonske svrhe.
  • Zadržaćemo lične podatke samo onoliko dugo koliko je to namenjeno.
  • Prikupljaćemo lične podatke na zakonski način i, gde je to potrebno, sa saznanjem ili ličnom pristankom zainteresovane strane.
  • Lični podaci trebaju biti vezani za svrhu u koju će biti korišćeni, i, u onom obimu koji je neophodan, moraju biti tačni, potpuni i važeći.
  • Mi ćemo čuvati lične podatke, u meri u kojoj je to moguće, od gubljenja, neovlašćenog pristupa, objavljivanje, umnožavanja, korišćenja ili menjanja.
Besplatna dostava za narudžbine u iznosu većem od 5000 din., za ostale narudžbine cena dostave 270 din.• Kupovina na rate putem administrativne zabrane